X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Klimat, miljö och energipolitik fångar Centerväljarnas intresse i EU-valet

En majoritet av C-väljarna anser att EU ska ligga i framkant av den gröna omställningen och att tillväxt kan förenas med minskade utsläpp. Hela 7 av 10 vill se EU driva på för en hållbar läkemedelsproduktion. 

Samtidigt är det tydligt att försvarsfrågor och krisberedskap är frågor de prioriterar lägre jämfört med andra väljare, även om nästan 90 % av de som röstar på Centerpartiet tycker att EU ska säkerställa en god beredskap för läkemedel.

Jobb och europeisk tillväxt

Vad gäller ekonomi anser drygt 7 av 10 C-väljare att EU måste kunna konkurrera med Kina och USA om jobb och tillväxt. Dessutom efterfrågar 65 % ökade satsningar på medicinsk forskning och utveckling inom EU, något som också bidrar till konkurrenskraft och samhällsekonomi.

EU:s makt och Centerväljarna

När det kommer till EU:s inflytande på Sverige säger nästan 8 av 10 C-väljare att unionen har lagom mycket makt. Få tycker att Sverige är en stark röst i EU, men något fler än genomsnittet tycker att de svenska EU-parlamentarikerna lyckas bra med att driva Sveriges frågor.

Vilka frågor, om några, tycker du de svenska EU-parlamentarikerna ska fokusera på efter EU-valet i juni 2024?

EU bör säkerställa en god krisberedskap av läkemedel

Inom EU bör man verka för en gemensam strategi för att motverka antibiotikaresistens

EU bör vara självförsörjande inom läkemedelsproduktion 

EU bör ligga i framkant för en grön omställning av läkemedelsproduktionen

EU måste kunna konkurrera med Kina och USA om jobb och tillväxt

Inom EU behöver man satsa mer på medicinsk forskning och utveckling

EU borde satsa på kompetenshöjning för den europeiska arbetskraften för att täcka framtida behov/säkra jobb och tillväxt

EU måste vara ledande i att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter

Vilket påstående stämmer bäst in på din bild av EU?

Hur bra eller dåligt anser du att de svenska EU parlamentarikerna generellt lyckas driva svenska frågor i EU?

Vilket påstående stämmer bäst in på din bild av Sveriges röst i EU?

 

Om Lifs väljarundersökning

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Lif under perioden 15 till 22 mars 2024. Syftet var att undersöka allmänhetens inställning till Europaparlamentsvalet 2024. 

Ta del av hela undersökningen.

Uppdaterad: 15 maj