X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

MP-väljare anser att klimatet och jämställdhet är viktigast för Sverige att driva i EU

En majoritet av MP-väljarna prioriterar klimat- och jämställdhetsfrågor inför det stundande EU-valet. Undersökningen visar också att 9 av 10 vill att EU ska ta en ledande roll i den gröna omställningen av läkemedelsproduktionen, vilket är högre än genomsnittet. De ser även energipolitik som en central fråga. 

Försvar och företagande inte lika viktigt

MP-väljarna är mindre fokuserade på försvar och företagande jämfört med andra väljare. Invandring och integration rankas också som mindre viktiga frågor för denna grupp.

Däremot finns det ett starkt stöd för att EU ska kunna konkurrera med Kina och USA om jobb och tillväxt, där nästan 7 av 10 miljöpartister uttrycker denna åsikt. Vidare anser 6 av 10 att det behövs ökade satsningar på medicinsk forskning och utveckling inom EU.

Miljöpartister ger bra betyg till svenska EU-parlamentariker

Det är också värt att notera att MP-väljarna har en mer positiv syn på de svenska EU-parlamentarikernas arbete jämfört med genomsnittet. Fler MP-väljare tycker att parlamentarikerna lyckas bra med att driva svenska frågor i EU.

Vilka frågor, om några, tycker du de svenska EU-parlamentarikerna ska fokusera på efter EU-valet i juni 2024?

EU bör säkerställa en god krisberedskap av läkemedel

Inom EU bör man verka för en gemensam strategi för att motverka antibiotikaresistens

EU bör vara självförsörjande inom läkemedelsproduktion 

EU bör ligga i framkant för en grön omställning av läkemedelsproduktionen

EU måste kunna konkurrera med Kina och USA om jobb och tillväxt

Inom EU behöver man satsa mer på medicinsk forskning och utveckling

EU borde satsa på kompetenshöjning för den europeiska arbetskraften för att täcka framtida behov/säkra jobb och tillväxt

EU måste vara ledande i att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter

Vilket påstående stämmer bäst in på din bild av EU?

Hur bra eller dåligt anser du att de svenska EU parlamentarikerna generellt lyckas driva svenska frågor i EU?

Vilket påstående stämmer bäst in på din bild av Sveriges röst i EU?

 

Om Lifs väljarundersökning

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Lif under perioden 15 till 22 mars 2024. Syftet var att undersöka allmänhetens inställning till Europaparlamentsvalet 2024. 

Ta del av hela undersökningen.

Uppdaterad: 15 maj