X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Invandring, energipolitik och säkerhet är viktigt för Kristdemokraternas väljare i EU-valet

Kristdemokraternas väljare utmärker sig genom att prioritera invandring, integration och energipolitik inför EU-parlamentsvalet. Även lag och ordning är viktigare för dem än andra partiers sympatisörer.

Konkurrenskraft är en viktig fråga i EU-parlamentsvalet

Företagande och näringspolitik är viktigare för KD-väljarna än genomsnittet. drygt 8 av 10 anser att EU måste kunna konkurrera med Kina och USA om jobb och tillväxt, och prioriterar företagande och näringspolitik högre än genomsnittet.
Läkemedel och beredskap skattas högt av kristdemokratiska väljare
Försvar och beredskap rankas högt av Kristdemokraternas väljare. 90 procent tycker att EU ska säkerställa en god krisberedskap för läkemedel och 8 av 10 vill se en gemensam strategi mot antibiotikaresistens i unionen.

KD-väljarna tycker att EU påverkar för mycket

När det kommer till EU:s inflytande på Sverige är KD-väljarna mer negativa än andra. 6 av 10 anser att EU påverkar Sverige för mycket, vilket är högre än hos genomsnittet. 40 procent anser också att de svenska EU-parlamentarikerna inte lyckas driva svenska frågor effektivt.

Vilka frågor, om några, tycker du de svenska EU-parlamentarikerna ska fokusera på efter EU-valet i juni 2024?

EU bör säkerställa en god krisberedskap av läkemedel

Inom EU bör man verka för en gemensam strategi för att motverka antibiotikaresistens

EU bör vara självförsörjande inom läkemedelsproduktion 

EU bör ligga i framkant för en grön omställning av läkemedelsproduktionen

EU måste kunna konkurrera med Kina och USA om jobb och tillväxt

Inom EU behöver man satsa mer på medicinsk forskning och utveckling

EU borde satsa på kompetenshöjning för den europeiska arbetskraften för att täcka framtida behov/säkra jobb och tillväxt

EU måste vara ledande i att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter

Vilket påstående stämmer bäst in på din bild av EU?

Hur bra eller dåligt anser du att de svenska EU parlamentarikerna generellt lyckas driva svenska frågor i EU?

Vilket påstående stämmer bäst in på din bild av Sveriges röst i EU?

 

Om Lifs väljarundersökning

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Lif under perioden 15 till 22 mars 2024. Syftet var att undersöka allmänhetens inställning till Europaparlamentsvalet 2024. 

Ta del av hela undersökningen.

Uppdaterad: 15 maj