X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Vänsterpartistiska väljare anser att Sverige ska satsa på miljö- och klimatfrågor i EU 

Klimat- och miljöfrågor är centrala för V-väljarna. En majoritet klassar också jämställdhet som ett av de mest prioriterade områdena. Sjukvård är betydligt viktigare för vänsterpartister än genomsnittsväljaren, medan invandring och integration rankas som mindre viktigt.

Nästan 9 av 10 anser att EU bör vara ledande inom den gröna omställningen av läkemedelsproduktionen, vilket är betydligt högre än genomsnittet.

V-väljarna prioriterar inte EU:s konkurrenskraft

Konkurrenskraft och ekonomi är inte lika viktiga för V-väljare jämfört med den övriga väljarkåren. Drygt 5 av 10 tycker att EU måste kunna konkurrera med Kina och USA om jobb och tillväxt. Ledarskap inom nyttjandet av digitaliseringens möjligheter är också en fråga som har lite lägre prioritet.

När det gäller krisberedskap och läkemedelsförsörjning visar undersökningen att V-väljare skattar dessa frågor högt. 86 % vill att EU ska satsa på en god krisberedskap för läkemedel och 6 av 10 anser att EU bör vara självförsörjande inom läkemedelsproduktion. 

Vilka frågor, om några, tycker du de svenska EU-parlamentarikerna ska fokusera på efter EU-valet i juni 2024?

EU bör säkerställa en god krisberedskap av läkemedel

Inom EU bör man verka för en gemensam strategi för att motverka antibiotikaresistens

EU bör vara självförsörjande inom läkemedelsproduktion 

EU bör ligga i framkant för en grön omställning av läkemedelsproduktionen

EU måste kunna konkurrera med Kina och USA om jobb och tillväxt

Inom EU behöver man satsa mer på medicinsk forskning och utveckling

EU borde satsa på kompetenshöjning för den europeiska arbetskraften för att täcka framtida behov/säkra jobb och tillväxt

EU måste vara ledande i att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter

Vilket påstående stämmer bäst in på din bild av EU?

Hur bra eller dåligt anser du att de svenska EU parlamentarikerna generellt lyckas driva svenska frågor i EU?

Vilket påstående stämmer bäst in på din bild av Sveriges röst i EU?

 

Om Lifs väljarundersökning

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Lif under perioden 15 till 22 mars 2024. Syftet var att undersöka allmänhetens inställning till Europaparlamentsvalet 2024. 

Ta del av hela undersökningen.

Uppdaterad: 15 maj