X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Klimatet och energipolitiken engagerar Liberalernas väljare i EU-valet

Liberalernas väljare prioriterar klimat och energipolitik i valet till EU-parlamentet. Frågor som försvar, krisberedskap, näringsliv och företagande är viktigare än för genomsnittsväljaren.

L-väljarna ser beredskap och ekonomi som viktigt i EU

Liberalernas väljare tycker att frågor kring läkemedelsförsörjning och beredskap är centrala. 9 av 10 anser att EU bör säkerställa en god krisberedskap för läkemedel, och 85 % vill att unionen ska ha en gemensam strategi mot antibiotikaresistens. 

För L-väljarna är företagande och ekonomi viktigt. De prioriterar dessa frågor högre än den övriga väljarkåren. Drygt 8 av 10 tycker att EU ska kunna konkurrera med Kina och USA om jobb och tillväxt och ungefär lika många vill se större satsningar på medicinsk forskning och utveckling.

Positiv syn på EU:s inflytande

När det kommer till EU:s inflytande på Sverige har Liberalernas väljare en mer positiv syn än genomsnittet. 7 av 10 anser att EU har lagom mycket makt, och endast 27 % tycker att unionen har för stor påverkan på Sverige. Dessutom anser fler L-väljare än genomsnittet att de svenska EU-parlamentarikerna lyckas bra med att driva svenska frågor.

Vilka frågor, om några, tycker du de svenska EU-parlamentarikerna ska fokusera på efter EU-valet i juni 2024?

EU bör säkerställa en god krisberedskap av läkemedel

Inom EU bör man verka för en gemensam strategi för att motverka antibiotikaresistens

EU bör vara självförsörjande inom läkemedelsproduktion 

EU bör ligga i framkant för en grön omställning av läkemedelsproduktionen

EU måste kunna konkurrera med Kina och USA om jobb och tillväxt

Inom EU behöver man satsa mer på medicinsk forskning och utveckling

EU borde satsa på kompetenshöjning för den europeiska arbetskraften för att täcka framtida behov/säkra jobb och tillväxt

EU måste vara ledande i att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter

Vilket påstående stämmer bäst in på din bild av EU?

Hur bra eller dåligt anser du att de svenska EU parlamentarikerna generellt lyckas driva svenska frågor i EU?

Vilket påstående stämmer bäst in på din bild av Sveriges röst i EU?

 

Om Lifs väljarundersökning

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Lif under perioden 15 till 22 mars 2024. Syftet var att undersöka allmänhetens inställning till Europaparlamentsvalet 2024. 

Ta del av hela undersökningen.

Uppdaterad: 15 maj