X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Forskningens fantastiska framsteg: HPV

Livmoderhalscancer är en av de första cancerformer som kanske helt kan utrotas. Tack vare prevention genom HPV-vaccin, tidig upptäckt genom screening och en förbättrad vård och behandling är framtiden ljus.

Den första cancerformen som kanske helt kan utrotas

Tack vare framgångsrik medicinsk forskning har vi en bredd av verktyg som lett till att färre överhuvudtaget insjuknar i HPV-relaterad cancer och att de som drabbas har en betydlig bättre prognos. Vi går igenom de medicinska landvinningarna och diskuterar också möjligheterna till liknande effektfulla insatser för andra cancersjukdomar. Dessutom spanar vi framåt mot kommande behandlingar av livmoderhalscancer.

En panel av läkare, patientföreträdare och forskare diskuterar cancervårdens förbättringsmöjligheter nu och i framtiden.

Deltagare

Malin Sundqvist, Nätverket mot gynekologisk cancer

Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi, Karolinska institutet

Henrik Falconer, specialist i obstetrik och gynekologi och överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, samt ordförande i vårdprogramgruppen livmoderhals- och vaginalcancer

Dag Larsson, sakkunnig Lif

Moderator: Lisa Kirsebom