X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Svagt kvartal för utrikeshandeln – men läkemedelsexporten går fortsatt starkt

29 maj
Frida Lundmark

Under första kvartalet 2024 minskade Sveriges varuexport jämfört med samma period året innan, samtidigt ligger läkemedelsexporten kvar på samma höga nivåer som rekordåret 2023.

Den svenska läkemedelsexporten går starkt och har under en tioårsperiod ökad med över 180 procent. Under 2023 exporterades läkemedel för 152,5 miljarder och värdeökningen på läkemedelsexporten var förra året den dubbla jämfört med värdeökningen för den totala exporten.

Under det första kvartalen 2024 minskade Sveriges totala varuexport med fem procent i värde och med 4 procent i volym. Läkemedelsexporten går fortsatt starkt och ligger kvar på samma höga nivå under det första kvartalet 2024 som under det första kvartalet rekordåret 2023.

– Det är imponerande att svensk läkemedelsexport går så starkt. Svensk Life Science bidrar till en bättre global hälsa, och till Sverige som en kunskaps- och innovationsnation, men växer även kontinuerligt i betydelse för Sverige som exportland. Samtidigt är den globala konkurrensen stor. För att bibehålla den positiva trenden och stärka vår konkurrenskraft är vi i behov av reformer, säger Frida Lundmark, life science-expert på Lif.

Under det första kvartalet 2024 exporterades läkemedel för 39,5 miljarder kronor. Samma period importerades läkemedel för 19,5 miljarder, vilket ger ett positivt handelsnetto på 20 miljarder.

– Trots starka exportsiffror finns det orosmoln för svensk life science. Ny statistik från Läkemedelsverket visar en kraftig minskning av läkemedelsprövningar under 2023. För att vända utvecklingen, och för att stärka Sveriges position som ett framstående life science-land behövs ett nationellt partnerskap för företagsinitierade läkemedelsprövningar, säger Frida Lundmark, life science-expert på Lif.

Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy