X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Kliniska prövningar – en nyckel till utvecklingen av svensk sjukvård

22 maj 2023
Frida Lundmark och Johan Färnstrand

Kliniska prövningar är en viktig del av läkemedelsutvecklingen. Inte bara är de avgörande för att få fram nya läkemedel och terapier. De ger också patienter tillgång till den senaste forskningen. I samband med Clinical Trials Day berättar Johan Färnstrand, vd på Lif, om varför det är så viktigt att företagsinitierade läkemedelsprövningar utförs just i Sverige.

– När kliniska prövningar genomförs här får svenska patienter tillgång till den senaste forskningen inom läkemedel, förklarar han. Från Lifs sida har vi jobbat mycket med att tillgängliggöra den information som behövs.

HiKS: Lifs tjänst för att hitta kliniska studier

För att göra läkemedelsforskningen mer tillgänglig har Lif lanserat HiKS, en digital tjänst som erbjuder en överblick över vilka läkemedelsstudier som pågår i Sverige och samlar all nödvändig information på ett och samma ställe.

– Den visar vilka som gör studierna, vad de görs och så vidare för både patienter och läkare, förklarar Johan Färnstrand. Det är ett viktigt steg i att tillgängliggöra läkemedelsbolagens forskning och visa var den sker.

Tjänsten, som är gratis och öppen för alla, är ett användningsbart verktyg för såväl sjukvårdspersonal som allmänhet. Med HiKS går det smidigt att hitta och bli utvärderad för att delta i prövningar oavsett var i landet de genomförs.

Stärk Sveriges position som forskningsnation

Nu behöver Sverige stärka sin position som ett attraktivt land för branschinitierade kliniska prövningar, menar Johan Färnstrand.

– Det här är en sak man har samsyn om i Sverige på alla nivåer. Man har pratat om ett nationellt partnerskap där branschen, sjukvården och regeringen går samman kring hur vi ska attrahera kliniska studier till Sverige.

Det är ett viktigt steg i att fortsätta utveckla den svenska sjukvården: "Sverige kan bättre", avslutar Johan Färnstrand.