X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Samtal om framtidens sjukvård ur skånskt och svenskt perspektiv

24 februari 2023
Mingelbild

På den årliga heldagen ”Medinnovation i Skåne” möts hälso- och sjukvård, näringsliv, politik och akademi för samtal om hur innovation och forskning i samverkan och nära patienten skapar framtidens sjukvård.

Föreläsningar och paneldiskussioner varvades med dialog och nätverkande – allt under det övergripande temat Life Science i framkant, med tre områden där Sverige och Region Skåne strävar efter att vara ledande: precisionsmedicin, hälsodata och kliniska prövningar.

Life Science – framsteg och framtid

Dagen arrangerades av Lif, region Skåne och Medicon Village, ett Lundabaserat nav för Life Science där verksamheter från universitet, näringsliv och offentlig sektor huserar. Frida Lundmark, Lifs expert på Life Science, inledde programmet med en exposé över läget i Sverige och Life Science-branschens betydelse.

– Jag lyfte bland annat grundförutsättningarna för en livskraftig och framgångsrik sektor: dels vikten av en stark medicinsk forskning i kombination med en högklassig hälso- och sjukvård som både deltar i kliniska läkemedelsprövningar och är tidiga med att anamma de innovationer som kommer, dels goda förutsättningar för näringslivet ur ett globalt perspektiv så att vi kan locka investeringar till Sverige: smidiga regelverk, rimliga skattesatser och myndighetsprocesser som är förutsägbara och effektiva. Det stimulerar innovation och framsteg inom Life Science.

Region Skåne imponerar

Ordförande för Lifs regionala grupp Lif Södra, Jeanette Karlsson från Roche, uppskattade både temat och perspektivet.

– Man belyste precisionsmedicin, hälsodata och kliniska prövningar utifrån både Region Skånes och näringslivets vinkel. Regionen imponerar när det gäller alla dessa delar och det är fantastiskt roligt att se alla bra initiativ som pågår här. Medinnovation är en utmärkt plattform för nätverkande och fördjupad dialog kring gemensamma intresseområden.

– För att ta den starka utvecklingen inom Life Science vidare behövs tätare samarbete inom ekosystemet på regional och nationell nivå och partnerskap mellan företag, hälso- och sjukvård och akademi. Vi hoppas att Medinnovation bidrar till målsättningen att öka satsningarna på forskning, utveckling och avancerad produktion i Sverige.