X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lif välkomnar regeringens strategi för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft

5 december 2023
Jenni Nordborg och Frida Lundmark

Läkemedelsbranschen ser stora möjligheter att bidra till strategin som har potential att lyfta export och innovation och stärka Sveriges position internationellt, samtidigt som den bidrar till grön och digital omställning.

Regeringen lägger fram en ny strategi för att förbättra den svenska konkurrenskraften och förutsättningarna för utrikeshandel. Näringslivets möjligheter att öka sin export och närvaro på internationella marknader ska stärkas, samtidigt som Sverige ska locka till sig fler investeringar och företagsetableringar. Strategin ska även göra landet ledande i den globala gröna och digitala omställningen. 

Läkemedelsbranschen driver på svensk export och innovation 

Ett av huvudmålen i konkurrenskraftsstrategin är att öka svenska företags export och internationella närvaro. Läkemedelsbranschen kan stötta regeringens ambitioner: i en allmänt svag svensk konjunktur uppvisar man en positiv utveckling. Exempelvis nådde läkemedelsexporten 114 058 miljoner årets tre första kvartal – mer än 7 % av det totala exportvärdet. Genom att fortsätta växa och utvecklas inom landet kan läkemedelsbranschen generera ännu mer sysselsättning och kompetensutveckling i Sverige. 

Branschen bidrar också till Sveriges avtryck globalt, och kan göra det i ännu högre utsträckning.  

– Strategin understryker vikten av strategisk internationell samverkan inom forskning och utveckling för att skapa nya innovationer och tekniska lösningar. Det är positivt, säger Jenni Nordborg chef för internationella relationer på Lif. 

– Life Science-företagen ligger i framkant. Här kan vi stärka vår närvaro internationellt och bidra till att också göra EU till en global ledare på området genom att Sverige strategiskt står upp för innovation och konkurrenskraft på läkemedelsområdet i förhandling av den nya läkemedelslagstiftningen inom EU. 

Den nationella strategin för Life Science stöttar tillväxtambitionerna 

Den svenska läkemedelsbranschen har stora möjligheter att bidra positivt till den strategi som regeringen presenterat, enligt Frida Lundmark Life Science-expert på Lif. 

– Branschen stödjer konkurrenskraftsstrategin i alla dess målsättningar. Uppdateringen av den svenska Life Science-strategin som också pågår är en viktig plattform för att adressera några av de mål som regeringens konkurrenskraftsstrategi tar upp. I den fastslogs redan 2019 att Sverige ska positioneras och marknadsföras som ett förstahandsval för globala aktörer vad gäller etableringar, investeringar och forsknings- och innovationssamarbeten inom Life Science-sektorn. De går hand i hand och ger en tydlig signal om att man från regeringen nu har ambitionen att öka takten.  

Frida Lundmark pekar på områden inom Life Science-sektorn där behov av forsknings- och innovationsstärkande insatser inom näringslivsdelen redan konstaterats, som att underlätta användning av hälsodata och att göra Sverige till ett attraktivt land för företagens kliniska prövningar. 

– Och Sveriges erbjudande inom Life Science till globala läkemedelsföretag måste vara klart och enkelt, med smidiga nationella ingångar för samarbeten mellan företag och det offentliga. 

Life Science bidrar till hållbar utveckling 

Strategin betonar Sveriges strävan efter att vara en ledande partner för grön och digital omställning globalt. De forskande läkemedelsföretagen har redan kommit långt i omställningen. Till exempel siktar AstraZeneca på en koldioxidnegativ värdekedja till 2030. Dessutom har Lif och medlemsföretagen tagit fram en färdplan för en fossilfri läkemedelsbransch som beskriver hur de de ska bidra till Sveriges klimatmål och Parisavtalets målsättning. 

– Vi ser stor potential för läkemedelsbranschen att stötta regeringen i ambitionerna kring den digitala och gröna transformationen. Redan idag utvecklar vi hållbara, miljövänliga produktionsmetoder och digitala lösningar inom forskning och utveckling, säger Frida Lundmark. 

Läs regeringens strategi