X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Läkemedelsbranschen uppvisar ljusa siffror trots svensk lågkonjunktur

30 november 2023
Foto på Frida Lundmark

Sveriges BNP minskade under tredje kvartalet i år. Det råder recession med en allmänt sviktande ekonomi. Samtidigt har SCB presenterat nya siffror för svensk utrikeshandel, och en uppgång i läkemedelsexporten visar att branschen står stadigt i den negativa konjunkturen.

Totalt uppvisade varuexporten en svag ökning med 2 % i värde jämfört med samma kvartal 2022, men en liten minskning i volym med 1 %. Samma period ökade läkemedelsexporten med 25 % i värde och med 18 % i volym, och var den varugrupp som uppvisade högst uppgång i värde.

De forskande läkemedelsföretagen gör avtryck på samhällsekonomin

Frida Lundmark, sakkunnig på Lif, konstaterar att siffrorna är mycket starka.

– Efter tre kvartal 2023 är vi uppe i samma värde som hela året 2020. Branschen växer stadigt. Den uppvisar en export på 114 058 miljoner hittills 2023, vilket är mer än 7 % av det totala värdet. Sektorn gör ett tydligt avtryck på samhällsekonomin och vår verksamhet bidrar till både jobb, svensk välfärd och hälsa. Vi måste värna den positiva utvecklingen, särskilt då den globala konkurrensen om läkemedelsbranschens investeringar hårdnar.

Det krävs satsningar på svensk Life Science

– För att långsiktigt attrahera internationella investeringar behöver svenska satsningar på innovation komma tillsammans med ett europeiskt ramverk som ger optimala förutsättningar. Därför är det otroligt viktigt att Sverige tar en tydlig position för konkurrenskraft i den europeiska debatten gällande översynen av EU:s läkemedelslagstiftning.

Övergripande måste Sveriges erbjudande till internationella läkemedelsföretag vara klart och enkelt, med tydliga och smidiga nationella ingångar och en professionell hantering av samarbeten.

På en mer detaljerad nivå vill Frida Lundmark lyfta att det ofta är svårt för forskande läkemedelsföretag att få tillgång till hälsodata, något en utredning nyligen fastslagit.

– Det hämmar inte bara möjligheterna att utveckla nya behandlingar utan påverkar också Sveriges konkurrenskraft och ekonomi negativt. Det behövs en lagstiftning som ger Life Science-företagen ökad möjlighet till vidareanvändning av hälsodata. Lif hoppas att man går vidare med utredningsförslaget om att de privata aktörernas samlade behov ska ses över i en särskild utredning.

Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy