X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Fight the Fakes Week

5 december 2022
Illustration överkryssad medicinflaska

För femte året i rad arrangeras ”Fight the Fakes Week” första veckan i december. Bakom kampanjen står nära 40 olika organisationer, myndigheter och branschorganisationer. Målet är att uppmärksamma riskerna med att köpa läkemedel illegalt.

Ett förfalskat läkemedel är ett läkemedelspreparat som framställts på olaglig väg. Om du i Sverige köper ditt läkemedel via den legala försörjningskedjan, godkända fysiska eller digitala apotek, så är risken för att få förfalskade läkemedel minimal. Köp från icke godkända webbapotek och illegala webbutiker innebär däremot en stor risk för att få en förfalskad produkt. Förutom att det är en risk för hälsan att beställa läkemedel från en illegal webbutik är det också ett importbrott. Den som importerar eller beställer läkemedel påtar sig ensam riskerna i samband med olaglig läkemedelshandel.

Europeisk lagstiftning och nationella organisationer

I början av februari 2019 infördes i EU en ny lagstiftning om förfalskade läkemedel för att förhindra förfalskade läkemedel att nå patienterna via den legala distributionskedjan. Den nya EU-lagstiftningen innebär att tillverkarna märker sina receptbelagda läkemedel med en unik 2D-kod per förpackning och att varje EU-land ska ha en databas där de unika koderna lagras och där apoteken kontrollerar förpackningen innan utlämnande till kund. Själva förfarandet att kontrollera äktheten mot databasen kallas e-verifikation. För svensk del har detta system inneburit att ett redan säkert system blir ännu säkrare.

Nationella noder i varje EU-land ansvarar för införandet i det egna landet. I Sverige är det organisationen e-Verifikation i Sverige (e-VIS) som ansvarar för den svenska databasen.

Kristina von Sydow

VD för e-VIS, Kristina von Sydow, berättar om arbetet med att säkra den legala distributionen ytterligare.

”Fight the Fakes ” vill uppmärksamma allmänheten på vikten av att köpa sina läkemedel på godkända apotek. Är det idag helt säkert att inga förfalskade produkter kan ta sig in via legala kedjor?

– I Sverige har vi varit förskonande från förfalskade läkemedel, det finns inget känt fall där ett förfalskat läkemedel nått patient i den legala läkemedelsförsörjningen. I något fall har man hittat förfalskningar i distributionskedjan, men innan de nått apotek. I andra delar av världen och delar av Europa är det dock ett växande problem. Men i Sverige är det säkert att hämta ut ditt läkemedel på apotek eller beställa hos godkänt internetapotek.

Sverige har haft det nya systemet på plats i fyra år. Hur gick införandet och implementeringen?

– I Sverige gick införandet av e-verifikation bra. Alla apotek, distributörer och de regioner som hanterar läkemedelsförsörjningen i egen regi är anslutna till och använder det svenska systemet. Antalet förpackningar som laddats upp i den svenska databasen av tillverkarna är ungefär 110 miljoner per år. Systemet är nu väletablerat hos svenska apotek och distributörer. Vi ser också att användningen av systemet ökar hela tiden – vilket betyder att allt fler förpackningar nu är märkta med en unik 2D-kod. I november så har vi sett att systemet har ungefär 1 miljon transaktioner per dag.  

Varför förfalskas läkemedel?

– Incitamentet för kriminella att förfalska läkemedel är stort. Vinsten från denna kriminella verksamhet är hög och straffen för att förfalska läkemedel är mycket lägre än för till exempel narkotikahandel.

Vilka läkemedel förfalskas? 

– Alla läkemedel kan vara föremål för förfalskning. Allt ifrån livsstilsläkemedel som erektions- och bantningsläkemedel till livsuppehållande cancermediciner och HIV-läkemedel.

I begreppet förfalskade läkemedel ingår också läkemedel som tagits ur den legala distributionskedjan, tex vid en stöld, och sedan förs tillbaka i kedjan. Läkemedlen var äkta från början men kan sedan ha manipulerats eller förvarats på ett sätt så att innehållet inte längre är säkert.

Finns det andra sätt än att via e-verifikation identifiera förfalskade läkemedel?

– Det bästa sättet att undvika läkemedelsförfalskningar är att skaffa läkemedlen från ett godkänt apotek. Då behöver man inte vara orolig. En originaltillverkares lagliga läkemedelspreparat säljs inte med rabatt på Internet.

Den som använder läkemedlet kan inte känna igen en förfalskning med stöd av utseendet, man kan aldrig kan se ett läkemedels ursprung enbart genom att titta på förpackning och innehåll. Även experter måste ofta göra laboratorieundersökningar för att kunna identifiera ett förfalskat läkemedel. Finns det minsta tvekan om att ett läkemedel inte är äkta måste till exempel tabletter analyseras på laboratorium för att ta reda på innehållet. 

Den europeiska lagstiftningen som trädde i kraft i februari 2019 säger inte bara att alla receptbelagda läkemedel ska märkas med en unik 2D-kod utan alla förpackningar ska också förseglas på ett sätt så att apotekspersonal kan se om förpackningen blivit manipulerad med. Genom det europeiska e-verifikationssystemet blir det svårare att föra in förfalskade läkemedel i den legala kedjan och apotekspersonal kan verifiera äktheten innan patienten får läkemedlet. Nyligen identifierade systemet förfalskade förpackningar i Slovakien (https://tryggelegemidler.no/generell-informasjon/falsk-kreftmedisin-oppdaget-i-slovakia/) .