X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Överenskommelse inom Life Science-sektorn för stärkt samverkan inom precisionsmedicin

13 oktober 2022

Lif och Life Science-sektorns övriga branschorganisationer har ingått en överenskommelse med GMS (Genomic Medicine Sweden) som ska förenkla och intensifiera samverkan mellan aktörerna. Målet är att tillsammans driva på implementeringen av precisionsmedicin i svensk sjukvård.

Implementeringen av precisionsmedicin är ett av de viktigaste stegen i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Life Science-företagen och GMS delar ambitionen att Sverige ska ligga i framkant i införandet så att ny diagnostik och behandling kan komma patienterna till nytta. Det är också något regeringen trycker på i sin strategi för att göra Sverige ledande inom Life Science.

Överenskommelsen är ett ramverk som klargör förutsättningarna för samverkan mellan företagen och GMS så att allt sker på ett förtroendefullt och transparent sätt. Det kommer att främja det helt nödvändiga samarbete som krävs för att nå målet om en högkvalitativ sjukvård som går i bräschen för precisionsmedicin.

– Företagens kompetens och kunskap kompletterar sjukvården och akademins, säger Lifs Life Science-expert Frida Lundmark. Därför är vi glada att överenskommelsen är på plats. Med tydliga ramar blir det enklare att samarbeta. Det kommer att snabba på utvecklingen så att patienterna kan få tillgång till ny diagnostik och behandling, både tidigare och med ökad träffsäkerhet.

– Branschen har redan slutit samverkansöverenskommelser med andra delar av sjukvårdssystemet och akademin och att vi nu underlättar samarbete med en av de viktigaste infrastrukturerna är positivt. Vi ser fram emot att börja använda överenskommelsen i praktiken och framgent vidareutveckla den för att stärka och underlätta samverkan ännu mer kring forskning, utveckling och innovation. Vi behöver varandras kunskap och resurser.

De branschorganisationer som ingått överenskommelsen är Lif, Swedish Medtech, SwedenBio och Swedish Labtech.

Ladda ned överenskommelsen om samverkan mellan Genomic Medicine Sweden och Life Science-industrins företrädare (pdf)


Om Genomic Medicine Sweden (GMS)

GMS är ett nationellt samverkansprojekt för att stärka och utveckla svensk sjukvård och möjliggöra forskning inom precisionsmedicin. Syftet är att patienter i hela landet ska få likvärdig tillgång till träffsäkrare diagnostik och en mer individanpassad vård, behandling och prevention. Parterna utgörs av regioner med universitetssjukhus och universitet med medicinsk fakultet.

Medverkande regioner: Region Västra Götaland, Region Skåne, Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västerbotten, Region Örebro län och Region Östergötland.

Medverkande universitet: Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet.

Läs mer på Genomic Medicine Swedens webbplats.

Överenskommelse om samverkan mellan Genomic Medicine Sweden och Life Science-industrins företrädare

Genomic Medicine Sweden (GMS) och branschorganisationerna Lif, Swedish Medtech, SwedenBio och Swedish Labtech har kommit överens om ett ramverk gällande samverkan relaterad till GMS verksamhet. Det kommer att gynna införandet av precisionsmedicin i hälso- och sjukvården.

Produktionsår: 2022
Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy