X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

”Lifs traineeprogram överträffar förväntningarna”

15 mars 2021
Caroline Nabavieh

I slutet av mars avslutar Lifs två första traineedeltagare, Sofia-Maria Annell och Caroline Nabavieh, sin tid på som traineer. Så här sammanfattar Caroline sina upplevelser under programmet.

1. Vad var det som gjorde att du sökte traineeprogrammet?

– Min resa på Lif började efter mina studier på juristprogrammet på Stockholms universitet. Jag hade ingen direkt koppling till läkemedelsbranschen innan men har sedan min barndom haft personer som forskar i min omgivning. Intresset för branschen och dess frågor har därför alltid varit närvarande som följd. Min vilja att vara en del av branschen växte fram under en specialkurs på juristprogrammet där läkemedelsindustrin lyftes fram. Insikten om industrins komplexitet fick mig att vilja veta mer så när jag såg annonsen om traineeprogrammet kände jag inget tvivel till att söka till traineeprogrammet.

2. Har det motsvarat dina förväntningar?

– Tiden på Lif har varit över mina förväntningar. Jag fick väldigt tidigt ta eget ansvar och har varit involverad i stora viktiga projekt. Att arbeta med sakkunniga som har flera års erfarenhet, som delar med sig av sina kunskaper och som involverar en i de egna projekten, är en ovärderlig erfarenhet som lett till att jag kommer gå vidare med unika perspektiv i det framtida arbetslivet. Arbetet på policynivå har vidare gett mig både övergripande insikter men även fördjupade kunskaper inom läkemedelsbranschen.

3. Vad tycker du har varit mest intressant under tiden på Lif?

– Tiden på Lif är en unik erfarenhet och jag har lärt mig mycket genom att arbeta med betydande projekt, sitta med expertnätverk samt arbetat nära och tillsammans med sakkunniga. Lif har gett mig möjligheten att träffa representanter från medlemsföretagen och andra samhällsaktörer med olika synvinklar inom läkemedelsbranschen. Det har väsentligen breddat min kunskap och förståelse för branschen. Vidare har Lif möjliggjort ett brett kontaktnät som i annat fall inte hade varit möjligt.

4. Vem tycker du ska söka till Lifs traineeprogram?

– Den som är intresserad av läkemedelsbranschen, vill öka sin kunskap och samtidigt har ett samhällsintresse ska våga sig på att söka. Det roliga med Lif är att man inte bara utvecklar sina kunskaper inom läkemedelsbranschen, man utvecklar även färdigheter kopplade till sin akademiska bakgrund på läkemedelsområdet.

5. Vad ska du göra nu alt. Vad vill du göra i framtiden?

– Jag vill fortsätta min resa inom regulatory och traineeprogrammet har möjliggjort detta. Jag är oerhört glad över att ha fått möjligheten att få fördjupa mina kunskaper på ett läkemedelsbolag som gett mig ett väldigt gott intryck under min tid på Lif. Detta samtidigt som jag kan bidra med nya infallsvinklar till läkemedelsbolaget till följd av min tid på Lif.