X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Viktig budget för omstart Sverige

22 september 2020

– Jag välkomnar de betydande ekonomiska tillskott till i första hand regionerna som regeringen nu föreslår till följd av coronapandemin, kommenterar Anders Blanck, vd Lif, den nyligen överlämnade budgetpropositionen. Hälso- och sjukvården har hittills under året gjort heroiska insatser, men vi måste förbereda oss på att pandemin kommer att påverka hela sjukvårdssektorn under flera år framöver.

Den 21 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2021 till riksdagen. Sverige befinner sig på grund av coronapandemin i en lågkonjunktur som kan pågå under flera år. Regeringen föreslår därför omfattande finanspolitiska stimulanser med reformer på drygt 105 miljarder kronor 2021 och drygt 85 miljarder kronor 2022. Medel ur EU:s återhämtningsfond väntas bidra till finansieringen.

Pandemin är den allvarligaste påfrestningen för hälso- och sjukvården i modern tid, konstaterar regeringen. Anders Blanck håller med:

– Jag vill särskilt lyfta fram vikten av att hantera den vårdskuld som uppstått i form av uteblivna medicinska insatser och uppföljningar av patienter. Och det arbetet måste inledas nu genast, annars riskerar vi istället en vårdförlust då patienter med allvarliga sjukdomar som exempelvis cancer drabbas av irreversibla försämringar.

Vill se mer till implementeringen av Life Science-strategin

Även forskningen påverkas av coronapandemin, på så sätt att den riskerar att göra det svårare för privata aktörer att investera i forskning, skriver regeringen. I budgetförslaget föreslås att de statliga anslagen till forskning och innovation ökas med 3,4 miljarder kronor 2021. Bland annat höjs basanslagen till högskolor och universitet, och 40 miljoner avsätts till Vetenskapsrådet för satsningar på särskilda excellenscentra, som ska möjliggöra rekryteringar av världsledande forskare.

För att stärka konkurrenskraften kommer regeringen även att föreslå att skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgas från nuvarande tre till fem år.

– Inom forskningsområdet fortsätter satsningen på stora forskningsinfrastrukturer och på höjda basanslag till universiteten, vilket är bra. Det är också positivt att expertskatten förlängs och att FoU-avdraget höjs. Regeringen har tidigare beslutat om en långsiktig ambitiös Life Science-strategi, och jag förväntar mig att regeringen återkommer i forsknings- och innovationspropositionen senare i höst med specifika förslag kring hur Sverige kan bli en starkare Life Science-nation, säger Anders Blanck.

Önskad miljöpremie ska testas

Han välkomnar också att regeringen vill att prismyndigheten TLV genomför en försöksverksamhet med miljöpremier inom läkemedelsförmånen, som ett incitament för större miljöhänsyn i läkemedelsproduktionen.

– Det är en fråga som vi inom läkemedelsbranschen länge drivit. I dag förhindrar lagstiftningen att TLV tar andra hänsyn än lägsta pris inom det generiska utbytessystemet för läkemedel som inte är patentskyddade.