X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Läkemedelsbranschen storsatsar för att bekämpa antibiotikaresistensen

9 juli 2020

För att hantera hotet från den ökande antibiotikaresistensen och påskynda utvecklingen av nya antibiotika startar ett tjugotal läkemedelsföretag nu The AMR Action Fund.

Den ökande antibiotikaresistensen riskerar att bli en global hälsokris. Redan nu avlider 700 000 personer i infektioner orsakade av resistenta bakterier varje år, en siffra som kommer att växa om inte kraftfulla åtgärder vidtas.

Behovet av nya behandlingar för att hantera den snabba ökningen av antibiotikaresistens, AMR, är stort, men trots det är få nya antibiotika under utveckling. En anledning är att det saknas en fungerande marknad för antibiotika; för att behålla sin effekt måste läkemedlen användas sparsamt, vilket gör det ekonomiskt ohållbart för företag att arbeta med den typen av produkter. Det har lett till att bolag med fokus på antibiotika går i konkurs eller byter nisch, och det råder idag en brist på finansiering av forskning och utveckling inom området – särskilt i de senare faserna av klinisk forskning.

För att hantera hotet från AMR och påskynda utvecklingen av nya antibiotika lanserade ett tjugotal läkemedelsföretag i juli 2020 The AMR Action Fund med målsättningen att ta fram två–fyra antibiotikabehandlingar till 2030. Bakom initiativet ligger de forskande läkemedelsföretagens internationella branschorganisation IFPMA. Totalt har företagen förbundit sig att investera nästan en miljard US-dollar, vilket gör fonden till den största joint venture-satsningen för att bekämpa antibiotikaresistens som någonsin gjorts.

– Det är en historisk satsning vi ser från de forskande läkemedelsföretagen, som nu agerar tillsammans för att försöka svara upp mot det globala hot som multiresistenta bakterier utgör, säger LIFs vd Anders Blanck. Men företagen klarar inte utmaningen på egen hand, utan det är helt nödvändigt att regeringar och myndigheter bidrar för att genomföra reformer och skapa finansieringsmodeller som kan gjuta nytt liv i antibiotikamarknaden.

Genom fonden kommer man att bidra med finansiella resurser till mindre bioteknikföretag som utvecklar nya antibiotika. Man ska också i partnerskap med aktörer både inom och utanför läkemedelsbranschen arbeta för att engagera politikens beslutsfattare världen över för att skapa en hållbar ”pipeline” av antibiotika och en fungerande marknad som möjliggör tillräckliga investeringar i antibiotikautveckling.

Anders Blanck säger att även Sverige borde intensifiera sitt AMR-arbete ännu mer framöver och ta ett större ansvar.

– Sverige har länge varit ett av de ledande länderna i kampen mot antibiotikaresistens, och vi skulle gärna se att Sverige tog på sig ledartröjan när det gäller att hitta olika sätt att öka stimulanserna för såväl forskning kring nya antibiotika som utveckling av nya färdiga antibiotika.

– Vi behöver satsa på infrastrukturen för antibiotikautveckling, underlätta kliniska läkemedelsprövningar för antibiotika och visa vägen genom att ta initiativ till en ny ersättningsmodell. Det finns möjligheter att skapa ett ekosystem här i Sverige där globala företag samverkar för att ta utvecklingen ända fram till patienterna.

Läs mer om The AMR Action Fund här.