X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Illustration stadsiluett Almedalen

Lif i Almedalen 2024

Almedalsveckan är en unik mötesplats där samtal och debatt kan leda till positiv samhällsutveckling. Vi hoppas att våra seminarier och samtal leder till konkreta åtgärder som stärker svensk konkurrenskraft samt utvecklar läkemedelssystemet i syfte att ge patienter bättre och mer jämlik vård.

Lif genomför flera seminarier under årets Almedalsvecka. Den 25 juni leder forskaren och författaren Emma Frans ett seminarium om de livsavgörande konsekvenser som dagens dysfunktionella läkemedelssystem ger upphov till. Under seminariet kommer Lif presentera konkreta förslag som kan leda till en hållbar och långsiktig finansiering av läkemedel, vilket skapar en jämlik och högkvalitativ vård för alla.

Den 26 juni bjuder vi in till ett näringspolitiskt seminarium där vi presenterar fem politiska reformområden med potential att stärka Sveriges konkurrenskraft för läkemedelsbranschen. Vi har även tagit fram en scenarioanalys som visar att läkemedelsbranschen har potential att bidra med 243 miljarder kronor till Sveriges BNP år 2040, men då krävs politisk vilja och långsiktighet.

Dessutom anordnar vi i en rad seminarier tillsammans med Leading Healthcare, Swedish Medtech och Medtech4Health, där vi i år diskuterar hälso- och sjukvårdens framtid i form av huvudmannaskap och beredskap. Lifs experter kan också ses i högaktuella debatter och diskussioner under hela veckan inom allt som rör läkemedelsbranschens områden.

Ingen anmälan krävs.

Lifs seminarier i Almedalen

2024
25 juni
Volare, Strandgatan 20, 12.00–13.00

Lif i Almedalen: Från forskningsframsteg till verklig patientnytta – genom regelförenkling?

En effektiv implementering av nya innovationer är avgörande för kvalitetsförbättring i hälso- och sjukvården, men potentialen av vetenskapliga framsteg bromsas av ett läkemedelssystem illa anpassat...
2024
26 juni
Volare, Strandgatan 20, 12.00–13.00

Lif i Almedalen: Reformer för en konkurrenskraftig life science-sektor

Läkemedelsbranschen är starkt bidragande till Sveriges position som både export- och innovationsnation, samtidigt är den internationella konkurrensen om investeringar och talanger stenhård. Vilka...

Tillsammans: Vård & politik

Tillsammans: Vård & Politik är en mötesplats för välfärdspolitisk dialog om framtidens hälsa, vård och omsorg i Almedalen 2024. Med tyngdpunkt i öppna och perspektivskapande samtal, högt i tak och rika möjligheter till värdefulla möten bjuder vi in till Almedalen Classic.

Tisdag 25 juni

Vad vill politikerna (SD/C/MP) ska ske inom hälso- och sjukvårdsområdet?
Lif – de forskande läkemedelsföretagen, Stiftelsen Leading Health Care (LHC), Swedish Medtech och Medtech4Health

Här vänder vi på perspektiven och låter politiker fråga ut en panel av experter om sina hjärtefrågor.

Medverkande politiker:
Carita Boulwén
, riksdagsledamot, Socialutskottet (SD)
Christofer Bergenblock, riksdagsledamot, Socialutskottet (C)
Ulrika Westerlund, riksdagsledamot, Socialutskottet (MP)

Patientrepresentant:
Lotta Håkansson, ordförande, Reumatikerförbundet

Tid: 08.00–09.20 (frukost från 07.30)
Plats: Volare, Strandgatan 20, Visby

Läs mer om "Vad vill politikerna ska ske inom hälso- och sjukvårdsområdet?"

 

Vem ska vara huvudman för vården – spelar det nån roll?
Lif – de forskande läkemedelsföretagen, Stiftelsen Leading Health Care (LHC), Swedish Medtech och Medtech4Health

Huvudmannaskapet har seglat upp som en av de viktigaste reformfrågorna inom hälso- och sjukvården. Men vad innebär egentligen huvudmannaskap, och kan ett förändrat huvudmannaskap påverka centrala processer som nära vård, försörjning av läkemedel, teknik och kompetens?

Medverkande: 
Fredrik Lundh Sammeli (S), vice ordförande socialutskottet
Marie Morell (M), regionråd, vice ordförande SKR:s sjukvårdsdelegation
Carl-Johan Schiller (KD), Region Stockholm                   
Anna Krohwinkel, forskningschef, Leading Health Care
Peter Leander, samhällspolitisk chef, Lif - de forskande läkemedelsföretagen
Kristina Taylor, ordförande, Sveriges Psykologförbund
Tobias Alfvén, ordförande, Svenska Läkaresällskapet
Anna Lefèvre Skjöldebrand, vd, Swedish Medtech

Patientrepresentant:
Lotta Håkansson, ordförande, Reumatikerförbundet

Moderator: Hans Winberg, generalsekreterare, Leading Health Care

Tid: 09.30–10.50
Plats: Volare, Strandgatan 20, Visby

Läs mer om "Vem ska vara huvudman för vården – spelar det nån roll?"

Onsdag 26 juni

Vad vill politikerna (S/M/V) ska ske inom hälso- och sjukvårdsområdet?
Lif – de forskande läkemedelsföretagen, Stiftelsen Leading Health Care (LHC), Swedish Medtech och Medtech4Health

Här vänder vi på perspektiven och låter politiker fråga ut en panel av experter om sina hjärtefrågor.

Medverkande politiker:
Mikael Dahlqvist
, riksdagsledamot, Socialutskottet (S)
Johan Hultberg, riksdagsledamot, Socialutskottet (M)
Carina Örgård, regionråd, VGR (V)

Patientrepresentant:
Emma Henriksson, ordförande, Diabetes Stockholm samt generalsekreterare, Famna

Tid: 08.00–09.20 (frukost från 07.30)
Plats: Volare, Strandgatan 20

Läs mer om "Vad vill politikerna ska ske inom hälso- och sjukvårdsområdet?"

 

1 miljard till innovativa behandlingar – så blir värdet för patient och vård
Lif – de forskande läkemedelsföretagen, Stiftelsen Leading Health Care (LHC), Swedish Medtech och Medtech4Health

Ansträngd ekonomi i regioner och kommuner samt ett ökat patienttryck för ökad vårdtillgänglighet och demografiska utmaningar kräver innovativa lösningar. Hur kan vi investera klokt och stödja omställningen av vård och omsorg samtidigt som stark tillväxt skapas för Sverige?

Medverkande: 
Annica Wallenskog, chefsekonom, SKR
Boubou Hallberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska sjukhuset
Cecilia Edebo, CEO, Sahlgrenska Science Park
Tobias Alfvén, tidigare ordförande, Svenska läkarsällskapet
Anna Mannfalk (M), regionråd, ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne
Hans Winberg, generalsekreterare, Stiftelsen Leading Health Care

Patientrepresentant:
Penilla Gunther
,  FOKUS patient & president, European Safety Foundation

Moderator: Lena Strömberg, programdirektör, Medtech4Health

Tid: 09.30–10.50
Plats: Volare, Strandgatan 20

Läs mer om "1 miljard till innovativa behandlingar – så blir värdet för patient och vård"

Torsdag 27 juni

Vad vill politikerna (KD/L) ska ske inom hälso- och sjukvårdsområdet?
Lif – de forskande läkemedelsföretagen, Stiftelsen Leading Health Care (LHC), Swedish Medtech och Medtech4Health

Här vänder vi på perspektiven och låter politiker fråga ut en panel av experter om sina hjärtefrågor.

Medverkande politiker:
Amelie Tarschys Ingre
, Regionråd, Region Stockholm (L)
Carl-Johan Schiller, Region Stockholm, (KD)

Patientrepresentant:
Thomas Magnusson, ordförande, Diabetes Sverige

Tid: 08.00–09.20 (frukost från 07.30)
Plats: Volare, Strandgatan 20

Läs mer om "Vad vill politikerna ska ske inom hälso- och sjukvårdsområdet?"

 

Sverige är med i Nato, vad betyder det för hälso- och sjukvården?
Lif – de forskande läkemedelsföretagen, Stiftelsen Leading Health Care (LHC), Swedish Medtech och Medtech4Health

I en värld där hoten mot samhällsstabiliteten ökar är det avgörande att hälso- och sjukvården, läkemedels-, medicinteknikbranschen och försvaret samverkar. Detta för att skapa en robust och framtidssäkrad hälso- och sjukvård nu i fredstid, för att stärka beredskapen i händelse av kris och krig.

Medverkande: 
Christian Carlsson, ordförande Socialutskottet, Kristdemokraterna
Taha Alexandersson, krisberedskapschef, Socialstyrelsen
Emma Spak, länsråd, Värmland
Claes Ivgren, generalläkare, Försvarsmakten
Anna Lefevre Skjöldebrand, vd, Swedish Medtech
Bengt Mattson, Hållbarhetsanvarig, Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Patientrepresentant:
Emma Henriksson, ordförande, Diabetes Stockholm samt generalsekreterare, Famna

Tid: 09.45–10.50
Plats: Volare, Strandgatan 20

Läs mer om "Sverige är med i Nato, vad betyder det för hälso- och sjukvården?"

Lifs experters medverkan

Tisdag 25 juni

Onsdag 26 juni

Har vi rätt recept för att säkra läkemedelstillgången?
Läkemedelsförsäkringen, Dagens Medicin Agenda  

Deltar från Lif: Karolina Antonov, tf vd Lif

Tid: 11.35–12.20
Plats: Strandvägen 4.2, "Vårdarenan Almedalen Dagens Medicin"

Läs mer om "Har vi rätt recept för att säkra läkemedelstillgången?"

 

Inför nästa pandemi - hur behåller vi och utvecklar viktig laboratoriekunskap och teknik?
Uppsala Universitet, SciLifeLab  

Deltar från Lif: Bengt Mattson, hållbarhetsansvarig, Lif

Tid: 13.00–14.00
Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, "Sal D24, Campus Gtland, Uppsala Universitet"

Läs mer om "Inför nästa pandemi - hur behåller vi och utvecklar viktig laboratoriekunskap och teknik?"

 

Ska forskning och utbildning vara i världsklass eller strykklass i framtidens sjukvård?
Dagens Medicin tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset  

Deltar från Lif: Frida Lundmark, sakkunnig policy

Tid: 16.30–17.10
Plats: Strandvägen 4.2, "Vårdarenan Almedalen Dagens Medicin"

Läs mer om "Ska forskning och utbildning vara i världsklass eller strykklass i framtidens sjukvård?"

 

 

Torsdag 27 juni

Hur mår civilsamhällets organisationer inom patient- och funktionshinderrörelsen 2024
FOKUS Patient

Deltar från Lif: Karolina Antonov, tf vd Lif

Tid: 09.30–10.15
Plats: Hamnplan 5, Nedre plan, "Ingång till höget: Hjärtat i Almedalen"

Läs mer om "Hur mår civilsamhällets organisationer inom patient- och funktionshinderrörelsen 2024"

 

Hur kan storskaliga molekylära analyser leda till precisionshälsa?
SciLifeLab, Genomic Medicine Sweden (GMS) och Uppsala universitet 

Deltar från Lif: Frida Lundmark, sakkunnig Lif

Tid: 11.30–12.30
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland

Läs mer om "Hur kan storskaliga molekylära analyser leda till precisionshälsa?"

 

Handlingsplan för ett modernt läkemedelssystem – nödvändigt ont eller dags att kavla upp ärmarna?
Bristol Myers Squibb

Deltar från Lif: Karolina Antonov, tf vd Lif

Tid: 13.30–14.15
Plats: Mellangatan 56, "Glasblåseriet"

Läs mer om "Handlingsplan för ett modernt läkemedelssystem – nödvändigt ont eller dags att kavla upp ärmarna?"

 

Hur säkrar Life science industrin både människans och planetens hälsa?
RISE, Medtech4health, Lif, Swedish Medtech

Deltar från Lif: Bengt Mattson, sakkunnig Lif

Tid: 14.30–15.30
Plats: Volare, Strandgatan 20

Läs mer om "Hur säkrar Life science industrin både människans och planetens hälsa?"

 

Hur ska morgondagens kliniska studier utformas för en bättre cancervård?
Testbed Sweden Precision Health Cancer, Genomic Medicine Sweden (GMS)

Deltar från Lif: Frida Lundmark, sakkunnig Lif

Tid: 15.15–16.00
Plats: Birgers gränd 9, "Snett emot Strand Hotell"

Läs mer om "Hur ska morgondagens kliniska studier utformas för en bättre cancervård?"

Fredag 28 juni

Hur ska Sverige nå ett giftfritt samhälle?
Svenskt Vatten 

Deltar från Lif: Bengt Mattson, sakkunnig policy Lif

Tid: 10.00–10.45
Plats: Mellangatan 1,

Läs mer om "Hur ska Sverige nå ett giftfritt samhälle?"

 

Bör vi betala mer för läkemedel till svårare sjuka?
Uppsala universitet 

Deltar från Lif: Karolina Antonov, tf vd Lif

Tid: 13.00–14.00
Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, "Torget"

Läs mer om "Bör vi betala mer för läkemedel till svårare sjuka?"

 

Lifs medlemsföretag i Almedalen

Tisdag 25 juni

Klimakteriet – från enskild angelägenhet till offentlig dialog
Astellas Pharma

Tid: 10.15–11.00
Plats: S:t Hansplan 2, S:t Hans Café, "Folkhälsodalen"

Läs mer om "Klimakteriet – från enskild angelägenhet till offentlig dialog"

 

Antibiotikaresistens – hur kan vi stärka Sveriges krisberedskap?
GSK

Tid: 10.15–11.00
Plats: S:t Hansplan 2, S:t Hans Café, "Folkhälsodalen"

Läs mer om "Antibiotikaresistens – hur kan vi stärka Sveriges krisberedskap?"

 

Migrän – Vems huvudvärk?
AbbVie, Lundbeck, Novartis, Pfizer, Teva

Tid: 12.00–12.45
Plats: S:t Hansplan 2, S:t Hans Café, "Folkhälsodalen"

Läs mer om "Migrän – Vems huvudvärk?"

 

När får Sverige ett nationellt vaccinationsprogram för äldre?
GSK

Tid: 13.00–14.15
Plats: Casa Kruttornet, Strandgatan 42, 621 55 Visby

Läs mer om "När får Sverige ett nationellt vaccinationsprogram för äldre?"

 

Tid för hopp – ett nytt kapitel för Alzheimers sjukdom
BioArctic och Eisai

Tid: 13.05–13.50
Plats: S:t Hansplan 2, S:t Hans Café, "Folkhälsodalen"

Läs mer om "Tid för hopp – ett nytt kapitel för Alzheimers sjukdom"

 

Migrän – var god dröj!
AbbVie

Tid: 14.30–15.30
Plats: Campus Gotland, Uppsala universitet, Cramérgatan 3, sal E30

Läs mer om "Migrän – var god dröj!"

 

Kapacitetsbrist i hälso- och sjukvården - innovation som en del av lösningen?
Roche

Tid: 15.00–15.50
Plats: Birgers gränd 9

Läs mer om "Kapacitetsbrist i hälso- och sjukvården - innovation som en del av lösningen?"

 

Tillbaka till framtiden – är det dags att öppna 2018 års läkemedelsutredning igen?
Johnson & Johnson

Tid: 15.15–16.00
Plats: S:t Hansplan 2, S:t Hans Café, "Folkhälsodalen"

Läs mer om "Tillbaka till framtiden – är det dags att öppna 2018 års läkemedelsutredning igen?"

Onsdag 26 juni

Hur och av vem styrs framtidens sjukvård?
Roche

Tid: 07.45–08.50
Plats: S:t Hansplan 2, S:t Hans Café, "Folkhälsodalen"

Läs mer om "Hur och av vem styrs framtidens sjukvård?"

 

Hur kan vi effektivt prioritera förebyggande insatser för bröstcancer?
Novartis

Tid: 09.00–10.00
Plats: Casa Kruttornet, Strandgatan 42  

Läs mer om "Hur kan vi effektivt prioritera förebyggande insatser för bröstcancer?"

 

Lunghälsa – vikten av tidig upptäckt av sjukdomar och tidiga insatser
AstraZeneca, Medituner, Lungcancerföreningen, Nollvision Cancer, Astma- och Allergiförbundet

Tid: 09.00–14.00
Plats: Hamnplan 5, Nedre plan, "Arena Lunghälsa, Uteplatsen mot Cramérgatan" 

Läs mer om "Lunghälsa – vikten av tidig upptäckt av sjukdomar och tidiga insatser"

 

Barn med obesitas har rätt till en bra start i livet – hur garanteras tidiga vårdinsatser?
Novo Nordisk

Tid: 09.30–10.15
Plats: Södra kyrkogatan 11, "Vid Stora Torget"

Läs mer om "Barn med obesitas har rätt till en bra start i livet – hur garanteras tidiga vårdinsatser?"

 

Antibiotikaresistens – hur kan vi stärka Sveriges krisberedskap?
GSK

Tid: 10.15–11.00
Plats: S:t Hansplan 2, S:t Hans Café, "Folkhälsodalen"  

Läs mer om "Antibiotikaresistens – hur kan vi stärka Sveriges krisberedskap?"

 

Är det kunskapsstyrning eller ekonomistyrning som implementeras i svensk hälso- och sjukvård?
Svensk förening för diabetologi, Svensk förening för sjuksköterskor inom diabetesvård, Svenska Diabetesförbundet, Novo Nordisk

Tid: 11.45–12.30
Plats: Södra kyrkogatan 11, "Vid Stora Torget"

Läs mer om "Är det kunskapsstyrning eller ekonomistyrning som implementeras i svensk hälso- och sjukvård?"

 

Hur skapar vi världens bästa hälso- och sjukvård?
KI Science Park Lunch Talks – hosted by Bayer

Tid: 12.00–12.45
Plats: Södra Kyrkogatan 5, innergården

Länk för anmälan

Läs mer om "Hur skapar vi världens bästa hälso- och sjukvård?"

 

Rädda liv – inför mammografi för +74
Bröstcancerförbundet, genomförs med stöd av, Astra Zeneca, Gilead, MSD, Novartis

Tid: 12.00–12.45
Plats: S:t Hansplan 2, S:t Hans Café, "Folkhälsodalen"

Läs mer om "Rädda liv – inför mammografi för +74"

 

Den ojämlika hjärtsjukvården – krävs en nationell strategi för att ny kunskap ska implementeras?
Initiativet ”3 miljarder slag”, Amgen, Novo Nordisk

Tid: 13.00–13.45
Plats: Södra kyrkogatan 11, "Vid Stora Torget"

Läs mer om "Den ojämlika hjärtsjukvården – krävs en nationell strategi för att ny kunskap ska implementeras?"

 

Var är vi på resan mot en god och nära vård?
Sanofi

Tid: 13.05–13.50
Plats: S:t Hansplan 2, S:t Hans Café, "Folkhälsodalen"

Läs mer om "Var är vi på resan mot en god och nära vård?"

 

Ingen precisionsmedicin utan patologi
Karolinska Institutet i samarbete med, Lilly, AstraZeneca

Tid: 14.10–14.55
Plats: S:t Hansplan 2, S:t Hans Café, "Folkhälsodalen"

Läs mer om "Ingen precisionsmedicin utan patologi"

 

Det ska vara lätt att äta rätt – vilket ansvar har samhället för medborgarnas ohälsosamma matvanor?
Novo Nordisk

Tid: 14.15–15.00
Plats: Södra kyrkogatan 11, "Vid Stora Torget"

Läs mer om "Det ska vara lätt att äta rätt – vilket ansvar har samhället för medborgarnas ohälsosamma matvanor?"

 

Statlig sjukvård – ett botemedel mot ojämlik vård?
AstraZeneca

Tid: 15.00–15.45
Plats: Hamnplan 5, Nedre plan, "Arena Lunghälsa, uteplatsen mot Cramérgatan"

Läs mer om "Statlig sjukvård – ett botemedel mot ojämlik vård?"

 

Det som är bra för hälsan är bra för klimatet – kan preventivt arbete minska vårdens miljöpåverkan?
Astra Zeneca, Novo Nordisk

Tid: 15.30–16.15
Plats: Södra kyrkogatan 11, "Vid Stora Torget"

Läs mer om "Det som är bra för hälsan är bra för klimatet – kan preventivt arbete minska vårdens miljöpåverkan?"

 

Har förlossningsvården blivit bra nu?
Norgine

Tid: 16.20–17.05
Plats: S:t Hansplan 2, S:t Hans Café, "Folkhälsodalen"

Läs mer om "Har förlossningsvården blivit bra nu?"

Torsdag 27 juni

Färre dör i cancer – men regionala orättvisor består
All.Can Sverige, Nollvision cancer, Bristol Myers Squibb

Tid: 08.00–08.45
Plats: Birgers gränd 9, "Snett emot Strand Hotell"

Läs mer om "Färre dör i cancer – men regionala orättvisor består"

 

Att ha koll spelar roll – ett viktigt steg mot en bättre hälsa
AstraZeneca, Medituner, Astma- och Allergiförbundet, Njurförbundet

Tid: 09.00–13.00
Plats: Hamnplan 5, Nedre plan, "Arena Folksjukdomar, uteplatsen mot Cramérgatan"

Läs mer om "Att ha koll spelar roll – ett viktigt steg mot en bättre hälsa"

 

Nationellt reformförslag för jämlik tillgång till precisionsmedicin
Nollvision cancer, Genomic Medicine Sweden (GMS), Roche

Tid: 10.15–11.00
Plats: Birgers gränd 9, "Snett emot Strand Hotell"

Läs mer om "Nationellt reformförslag för jämlik tillgång till precisionsmedicin"

 

Statlig sjukvård – ett botemedel mot ojämlik vård?
AstraZeneca

Tid: 11.45–12.45
Plats: Hamnplan 5, Nedre plan, "Hjärtat i Almedalen"

Läs mer om "Statlig sjukvård – ett botemedel mot ojämlik vård?"

 

2030 ska överföring av hiv eliminerats – men aldrig har så många levt med hiv i Sverige. Hur gör vi?
Posithiva Gruppen, Gilead Sciences

Tid: 12.00–12.45
Plats: Stora Torggränd 3, innergård

Läs mer om "2030 ska överföring av hiv eliminerats – men aldrig har så många levt med hiv i Sverige. Hur gör vi?"

 

Handlingsplan för ett modernt läkemedelssystem – nödvändigt ont eller dags att kavla upp ärmarna?
Bristol Myers Squibb

Tid: 13.30–14.15
Plats: Mellangatan 56, "Glasblåseriet"

Läs mer om "Handlingsplan för ett modernt läkemedelssystem – nödvändigt ont eller dags att kavla upp ärmarna?"

 

Statlig sjukvård – ett botemedel mot ojämlik vård?
AstraZeneca

Tid: 14.00–14.45
Plats: Hamnplan 5, Nedre plan, "Arena Lunghälsa, uteplatsen mot Cramérgatan"

Läs mer om "Statlig sjukvård – ett botemedel mot ojämlik vård?"

 

Cancerbehandlingar på köpcentret?
Akademiska sjukhuset i Uppsala, Bristol Myers Squibb, Pfizer, Beigene, Adxto

Tid: 14.30–15.15
Plats: Mellangatan 56, "Glasblåseriet"

Läs mer om "Cancerbehandlingar på köpcentret?"

 

Statlig sjukvård – ett botemedel mot ojämlik vård?
AstraZeneca

Tid: 15.00–15.45
Plats: Hamnplan 5, Nedre plan, "Arena Lunghälsa, uteplatsen mot Cramérgatan"

Läs mer om "Statlig sjukvård – ett botemedel mot ojämlik vård?"

 

Nationell ögonstrategi – hur stärker vi patient och ögonsjukvård?
FOKUS Patient, Nätverket AMD, Ögonfonden, Roche AB

Tid: 15.00–15.45
Plats: Hamnplan 5, Nedre plan, "Hjärtat i Almedalen"

Läs mer om "Nationell ögonstrategi – hur stärker vi patient och ögonsjukvård?"

 

Följ hjärtat – goda exempel på preventiv behandling av högriskpatienter i hjärt-kärlsjukvården
Novartis

Tid: 16.00–17.00
Plats: Kinbergs plats 3, trädgården, "Kinbergs plats 3 Visby"

Läs mer om "Följ hjärtat – goda exempel på preventiv behandling av högriskpatienter i hjärt-kärlsjukvårde"

 

Snabbare diagnos förlänger liv – hur når vi dit?
Dagens Medicin Agenda i samarbete med Boehringer Ingelheim AB

Tid: 16.05–16.40
Plats: Strandvägen 4.2, "Dagens Medicin Agenda Vårdarenan"

Läs mer om "Snabbare diagnos förlänger liv – hur når vi dit?"

 

Fotot högst upp på sidan är taget av Leif R Jansson/TT (omfattas inte av CC. All rights reserved).

Uppdaterad: 14 juni