X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

14 maj 2024 kl. 13.00–17.00
Vitalis, Svenska Mässan, Göteborg
Anordnas av: Svenska Mässan
Kontaktperson:

Gunilla Englund, gunilla.englund@lif.se 

AI i vården – Hot eller möjlighet?

På Vitalis arrangerar Lif och eHälsoläkarföreningen ett konferensspår om AI:s möjligheter och utmaningar i sjukvården. Ett särskilt fokus riktas på läkarnas roll.

Bland annat lyfts AI:s globala påverkan på sjukvården och dess tillämpning i Sverige. Sjukvårdspersonal, särskilt läkare, måste spela en aktiv roll i integreringen och utvecklingen av AI-teknik för att driva på innovation och förbättra patientvården. 

En paneldebatt avslutar programmet. Den modereras av Jennie Nordborg, chef för internationella relationer på Lif och Nasim Bergman Farrokhnia, eHälsoläkarföreningens ordförande. Där får patientföreträdare möjlighet att ställa frågor och diskutera AI:s roll i sjukvården tillsammans med experterna.  

–  Alltfler inser att AI öppnar en värld av möjligheter för sjukvården och utvecklingen går väldigt fort just nu. Men AI förknippas ofta med osäkerhet inom sjukvården, vilket leder till viktiga frågor om vi kan lita på AI? Är det säkert och kan vi hantera de potentiella riskerna? Dessa är frågor som behöver diskuteras och klargöras, säger Gunilla Englund, digitaliseringsexpert på Lif.  

Konferensspår: AI i vården – Hot eller möjlighet?

Del 1: Internationell utblick på AI 

Den första delen innehåller fyra seminarier och en avslutande diskussion genomförs på engelska och skildrar det globala perspektivet.  

AI ur ett samhällsperspektiv
Eric Sutherland, hälsoekonom på OECD tar upp AI:s påverkan på sjukvården ur ett brett samhällsperspektiv och vad nationer bör göra för att möta utmaningarna.  

NHS 111 Smart Triage Service: NHS England
Föreläsare från det brittiska sjukvårdsorganet NHS berättar om deras erfarenheter om AI-teknik i sjukvården.  

AI as enabler to deliver life-changing medicines
Magnus Nydén från AstraZeneca berättar hur globala läkemedelsföretag använder AI för att hitta framtida behandlingar.  

AI as catalyst in the fusion between tech and life science
Kristofer Klerfalk, Life Science-entreprenör, talar upp AI:s roll i föreningen mellan läkemedel, medicinteknik och e-hälsa. 

Del 2: Paneldebatt med perspektiv från svensk hälso- och sjukvård 

Den andra delen innehåller tre seminarier med fokus på användningen av AI inom svensk sjukvård. 

Läkemedelsverkets syn på AI i svensk sjukvård
Gabriel Westman, AI specialist på Läkemedelsverket, delar sin syn på hur AI kan användas på ett säkert sätt inom sjukvården utifrån ett regulatoriskt perspektiv.  

AI – del av framtidens precisionsdiagnostik?
Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare vid SKR, belyser AI:s potential att möjliggöra precisionsdiagnostik och hur detta kan bidra till mer exakta diagnoser och skräddarsydda behandlingar.  

AI-Kommissionen
Marcus Matteby, IT-chef i Sundsvall, sitter i regeringens AI-kommission och ger perspektiv på hur även mindre kommuner kan dra nytta av AI i vården. 

Läs mer på Vitalis webbplats