X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Sök öppen rapportering av värdeöverföring

Läkemedelsföretagens interaktioner med vården och intresseorganisationer som exempelvis patientföreningar ska vara transparent och tydligt. Samverkan redovisas därför i databaser hos Lif. Där registreras också information om värdeöverföringar, till exempel konsultarvoden till hälso- och sjukvårdspersonal.

Här kan du läsa mer om läkemedelsföretagens värdeöverföringar till hälso- och sjukvården

Våren 2007 tog vi ännu ett steg och öppnade Lifs samarbetsdatabas – sektion hälso- och sjukvård. Denna sektion har upprättats gemensamt av Sveriges läkarförbund och Lif.

I januari 2011 öppnades under sektion hälso- och sjukvård databasen för samarbetsprojekt, i enlighet med den då reviderade överenskommelsen om information och utbildning av sjukvårdspersonal mellan Lif och SKL.

EFPIA (Europeiska Lif) antog 2013 en ny etisk uppförandekod som innebär att värdeöverföringar i form av exempelvis konsultarvoden från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal eller övrig hälso- och sjukvård görs publika. Detta initiativ gäller hela Europa och därmed även Sverige. Läkemedelsföretag som agerar på den svenska marknaden publicerar därför vilka personer eller organisationer i Sverige som har fått värdeöverföringar under ett visst år, samt det sammanlagda värdet av dessa. Den första rapporteringen skedde i maj 2016, baserat på utbetalningar under 2015. Alla rapporter återfinns i Lifs samarbetsdatabas Öppen rapportering av värdeöverföringar.

Lifs medlemsföretag ansvarar för att respektive företags avtal/överenskommelser registreras i samarbetsdatabasen. Om du som företag vill registera ett nytt samarbete, görs det på följande länk


Företag