X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Venedig, Italien som plats för arrangemanget "12th International Workshop on Cardiac Arrhythmias”, 9 – 12 oktober 2011.

CO003/11 2011-06-20

Ärende

Angående Venedig, Italien som plats för arrangemanget "12th International Workshop on Cardiac Arrhythmias”, 9 – 12 oktober 2011.

 

Parter

LIF Compliance Officer, AGA AB, Merck Sharp & Dohme Sweden AB, AstraZeneca AB, Novartis Sverige AB, Pfizer AB och sanofi-aventis AB.

 

 

Anmärkning

Det har kommit till LIFs CO kännedom att "12th International Workshop on Cardiac Arrhythmias”, 9 – 12 oktober 2011, anordnas i Venedig, Italien. Se bilaga och länk nedan för program.  

http://www.venicearrhythmias.org/scientific_program.htm

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang i Venedig, Italien är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 36 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang.

  ”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritidsorter under säsong och platser som är kända för exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersportorter under skidsäsong, Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs, t.ex. motor- och golftävlingar. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”   

Venedig i Italien är en världens mest kända turistorter. "12th International Workshop on Cardiac Arrhythmias” anordnas på Giorgio Cini Foundation på den lilla ön San Giorgio Maggiore, som enkelt nås inom några minuter med vattenbuss från Venedig. 12th International Workshop on Cardiac Arrhythmias”, 9 – 12 oktober 2011 är en kongress som vänder sig till kardiologer. Kongressen behandlar alla aspekter av hjärtarytmier, allt från historia till diagnos, prognos samt behandling, och på 2009 års version deltog 3000 personer från 60 olika länder. På hemsidan för kongressen framgår det att oktober är högsäsong i Venedig och fritidsorter under säsong skall undvikas. Det har inte framkommit några logistiska skäl till att förlägga "12th International Workshop on Cardiac Arrhythmias”, 9 – 12 oktober 2011, till Venedig.

Compliance Officers bedömning är därför att Venedig, Italien inte är en godtagbar plats för arrangemanget "12th International Workshop on Cardiac Arrhythmias”, 9 – 12 oktober 2011, om det sponsras av företag.   Detta innebär att företag inte kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i "12th International Workshop on Cardiac Arrhythmias”, 9 – 12 oktober 2011, i Venedig. 

 

 

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner att Venedig inte är en godtagbar plats för ett arrangemang och strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 36 Arrangemang.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Pär Tellner

Compliance Officer, Leg Apotekare

Läkemedelsindustriföreningens Service AB

Box 17608, SE-118 92 Stockholm

Tel: +46 8 462 37 36  Mobil: +46 70 83 087 88

Fax: + 46 8 462 02 92  E-mail: par.tellner@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.