X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Sorrento, Italien som plats för arrangemanget “11th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy”, 7-9 april 2010.

CO011/09 2009-11-24

Ärende

Angående Sorrento, Italien som plats för arrangemanget “11th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy”, 7-9 april 2010.

 

Parter

LIF Compliance Officer ./. Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB.

 

Anmärkning

Camilla Poljén, MSD har kontaktat LIFs Compliance Officer med begäran om utlåtande över Sorrento, Italien som plats för arrangemanget “11th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy”, 7-9 april 2010. Se bilaga för program samt länk:

 

http://www.virology-education.com/index.cfm/t/11th_International_Workshop_on_Clinical_Pharmacology_of_HIV_Therapy/vid/F4BB3650-92FC-013A-1BB8DEBB78E31678

 

MSD har låtit framföra att dagstemperaturen i april enligt hemsidan varierar mellan 8° C and 18° C, samt att en italiensk kollega informerat att den lokala italienska koden förbjuder möten vid kusten endast under perioden 1 juni till 30 september, då detta anses vara turistsäsong.

 

Vidare har MSD även varit i kontakt med arrangörerna för att få mer information angående valet av ort. Generellt framkom att de mycket väl känner till branschens regler, och just därför valdes Sorrento i Italien (att det skulle vara i Italien var bestämt sedan tidigare). De hade undersökt ett flertal platser i Italien för att hitta ett bra, men inte för utmärkande ställe. Mars/april är inte turistsäsong, varför prisläget var extra förmånligt just där. Sorrento ligger ca 1 timme med taxi från Neapels stora flygplats, vilket enligt deras utsago är "nära" för att vara i Italien, då de inte har så många stora internationella flygplatser. De har även förhandlat till sig ett mycket bra pris från ett lokalt taxiföretag (om man bokar via deras site) som kommer sköta transporten. Programmet är "späckat" av vetenskap hela dagarna och i priset är endast mat under mötet inkluderat (kaffe och lunch).

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang i Sorrento, Italien är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang, första och sista stycket där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket, Arrangemang.

 

”Valet av ort för arrangemangs genomförande skall vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritidsorter under säsong och platser som är kända för exklusivitet skall undvikas, t.ex. vintersportorter under skidsäsong, Samma gäller för orter där samtidigt eller i anslutning till arrangemanget större internationella evenemang genomförs, t.ex. motor- och golftävlingar. Företag skall ej heller bidra ekonomiskt till arrangemang som förlagts till sådana platser. LIFs Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”

 

Sorrento är en liten kuststad med ca 17 000 invånare belägen i Kampanien i Italien. “11th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy” är en årligt återkommande workshop, riktad till klinker och forskare inom HIV, som i år bl.a. berör det senaste inom antiretroviral terapi, interaktioner samt farmakokinetik. Sorrento är förvisso en känd turistdestination med bl.a. Vesuvius och Pompeji i dess närhet. Men under den aktuella tidpunkten för arrangemanget är det lågsäsong med en temperatur på ca 17° C. Av en svensk charterarrangörs hemsida framgår också att charterresorna till Sorrento startar först i början av maj, vilket förstärker vår bedömning att den valda tiden för konferensen ligger utanför högsäsongen, även för svenskar. Orten ligger även i relativt god anslutning till Neapels flygplats vilket tillsammans med ovanstående faktorer föranleder att Sorrento ändock kan accepteras för detta arrangemang.

 

LIFs Compliance Officers bedömning är därför att Sorrento, Italien är en godtagbar plats för arrangemanget, “11th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy”, 7-9 april 2010.

 

Detta innebär att företag kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i, “11th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Therapy”, 7-9 april 2010 i Sorrento, Italien.

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner att Sorrento, Italien är en godtagbar plats för ett arrangemang och inte strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården m.fl., Artikel 35 Arrangemang.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

Pär Tellner Compliance Officer, Leg Apotekare Läkemedelsindustriföreningens Service AB Box 17608, SE-118 92 Stockholm Tel: +46 8 462 37 36, Mobil: +46 70 83 087 88 Fax: + 46 8 462 02 92 E-mail: par.tellner@lif.se

 

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stock