X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Valdebatterna du inte vill missa

4 april 2022

Trots krig och oro i världen listar fortfarande de svenska väljarna hälso- och sjukvården som sin viktigaste fråga i valen 2022. För Lif som företräder de forskande läkemedelsföretagen som tar fram nya och innovativa läkemedel är det också den viktigaste frågan.

Peter Leander är ansvarig både för politik och kommunikation på Lif och har inför lanseringen av Lifs valkommunikation låtit Novus genomföra en undersökning av vilka av vårdens frågor som väljarna listar högst.

 – Hälso- och sjukvården är till och med så viktiga att fyra av tio kan tänka sig att byta parti utifrån den förda sjukvårdspolitiken. Här har politiken en tydlig uppgift i att adressera hälso- och sjukvårdsfrågorna på ett bra och förståeligt sätt till väljarna.

Lif har frågat om ett antal områden inom vården av vilka flera har beröring med utvecklingen inom Life Science och hälso- och sjukvården. Det handlar bland annat om tillgången till nya innovativa läkemedel, möjligheten att ingå i läkemedelsprövningar och viljan att dela med sig av hälsodata.

– Jag ser att väljarna delar den utstakade vägen för hälso- och sjukvården, där det råder konsensus bland intressenterna, i frågor som rör vikten av kliniska prövningar, ökad användning av hälsodata samt, inte minst tillgängliggörande av nya innovativa läkemedel. Men det är endast konsensus om vad:et, så nu är det upp till politiken att staka ut hur:et och adressera till väljarna.

Lifs valkommunikation kommer att lista de förslag och åtgärder som skulle kunna bidra till en effektivare hälso- och sjukvård men Lif bjuder också in till valdebatt, närmare bestämt fem debatter.

– Vi tjuvstartade egentligen redan för ett år sedan med en första nationell valdebatt och den kommer vi nu att upprepa när det är ett halvår till valet. Då beslut om hälso- och sjukvårdens framtid i mångt och mycket sker i regionerna så kommer vi att genomföra fyra regionala debatter med inbjudna lokala hälso- och sjukvårdspolitiker, i samarbete med Lifs regionala grupper. Och även här, under debatterna, kommer vi att kunna använda våra färska regionala siffror från vår väljarundersökning för att öka dynamiken, avslutar Peter Leander.

Seminarier, program och anmälan

Start i Stockholm med en nationell debatt den 27 april

Debatt i Mölndal den 12 maj

Debatt i Malmö den 30 maj

Debatt i Linköping 31 maj

Debatt i Umeå den 16 juni

Foto på kontaktpersonen
Peter Leander Chef politik och kommunikation

Chef politik och kommunikation

Politisk expert

Talesperson för branschens ekonomiska fotavtryck