X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Chiesi ska vara klimatneutrala senast 2035

Chiesi arbetar på flera plan för att säkerställa att de bidrar till ett hållbart samhälle. Exempelvis är deras mål att vara klimatneutrala senast 2035 – bland annat investerar de 350 miljoner euro i att ta fram en helt ny typ av miljövänligare sprayinhalator för astma och KOL-patienter. Ett exempel på hur Lifs medlemsföretag arbetar med Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål.

I Sverige finns idag cirka en miljon astmatiker och mellan 400 000 och 700 000 personer beräknas ha diagnosen KOL. Patienterna kan behandlas med pulver- eller sprayinhalator. För vissa är det av stor vikt att det finns flera behandlingsalternativ, detta för att säkerställa optimal behandling för individen. Utsläppen från inhalatorerna står för mindre än 0,1 procent av alla utsläpp idag. Det kan tyckas litet, men när det gäller klimatet vill Chiesi vända på varje sten. Den nya sprayinhalatorn kommer att innebära ett koldioxidavtryck som minskat med 90 procent.

Tack vare den nya drivgasen kan koldioxidavtrycket från framtidens sprayinhalatorer hamna i nivå med pulverinhalatorer (dry powder inhaler, DPI). Den miljövänliga sprayen kommer att finnas tillgänglig för patienterna 2025.

I Sverige ska Chiesi dessutom minska koldioxidutsläppen med 40–50 procent per anställd – genom att till exempel förändra sättet att resa innan 2022 – samt anamma en mer cirkulär syn på konsumtion. Fortlöpande utveckling som utbildning av personalen om hållbarhet och hur företaget kan minska sin miljöpåverkan är ett annat exempel på hållbarhetsarbetet.

Chiesi – ett B-corp-certifierat företag

B-corp står för benefit corporation, vilket innebär att företaget i fråga inte bara ska gynna ägarna utan även patienterna, planeten och samhället i stort. Certifieringen utfärdas av den oberoende, icke-vinstdrivande organisationen B-lab och är en garanti för att företaget lever upp till höga krav på social och miljömässig prestation, transparens och ansvar.

Att få och behålla denna globala certifiering är svårt. Bara tre procent av de företag som försöker bli B-corp-certifierade klarar de höga kraven. För att behålla certifieringen måste man vart tredje år göra om processen, och årligen visa att hållbarhetsarbetet kontinuerligt förbättras. Chiesi är det största läkemedelsbolaget i världen som klarat det hittills.

Chiesis arbete med de globala målen

Genom att arbeta för att bli klimatneutrala, bland annat genom en ny typ av sprayinhalator, bidrar Chiesi till uppfyllandet av mål 13: att bekämpa klimatförändringarna.

Läkemedelsbranschen och hållbar utveckling

Läkemedelsbranschen är en viktig del av lösningen när det gäller en långsiktig hållbar industrisektor och hälso- och sjukvård.

Uppdaterad: 29 oktober 2021