X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Läkemedelsbranschen ska minska utsläppen i leverantörskedjan

9 november 2021
Landskap ovanifrån

Tio läkemedelsföretag går samman och lanserar ett program som ska minska branschens klimatpåverkan genom att snabba på användandet av förnybar energi och reducera utsläppen av växthusgaser i den globala värdekedjan.

Programmet Energize, som presenterades under klimatkonferensen COP26, kommer hjälpa aktörerna i läkemedelsbranschens leverantörskedja att upphandla förnybar energi och på så sätt minska sina koldioxidutsläpp.

– Det är en värdefull insats mot den globala uppvärmningen och ett stort steg på vägen mot en hållbar värdekedja. När branschens leverantörer går över till klimatvänliga energialternativ i högre utsträckning driver de både på tillväxten av klimatvänlig energiproduktion och minskar sina utsläpp, säger Lifs hållbarhetsexpert Bengt Mattson.

Bakom satsningen står bland annat svensk-brittiska AstraZeneca. Fredrik Hellman arbetar på företagets hållbarhetsavdelning:

– För att nå våra ambitiösa miljömål behöver vi agera tillsammans. AstraZeneca har gått med i detta unika initiativ för att uppmuntra och stötta våra leverantörer på ett inkluderande sätt så att även de kan gå i takt med vetenskapligt baserade klimatmål. Energize syftar till att minska utsläppen av växthusgaser i sjukvårdens leverantörsled och vi hoppas att det ska bli möjligt att bjuda in även andra bolag i programmet framledes.

Om Energize

Energize kommer att erbjuda aktörerna i leverantörskedjan utbildning om marknaden för förnybar energi, rådgivning kring och möjlighet att delta i upphandlingar av energiköpsavtal. Programmet fokuserar till en början på Europa och Nordamerika men ska utvidgas längre fram.

Företagen bakom programmet är AstraZeneca, Biogen, GSK, Johnson & Johnson, MSD, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi och Takeda.