X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lif i debatten

2024

"Två av tre anser att Sverige är för svaga i EU"

Debattartikel i Altinget 7 maj 2024

Den 9 juni 2024 går svenskarna till valurnorna för att rösta i Europaparlamentsvalet. Det är ett val som spelar en avgörande roll för Sveriges framtida samhällsutveckling, inte minst inom områden som folkhälsa och ekonomi. Novus väljarundersökning visar att 2 av 3 väljare anser att Sverige har låg möjlighet att påverka beslut i EU, skriver Jenni Nordborg och Peter Leander, Lif.

Läs debattartikeln i Altinget

"Modernisering krävs för att nya läkemedel ska komma patienterna till del"

Debattartikel i Göteborgsposten 3 april 2024

Den medicinska utvecklingen accelererar med allt fler innovativa läkemedel mot svåra sjukdomar och mer precis behandling av folksjukdomar. Det är en fantastisk utveckling som ger nytt hopp till många människor, men vårt tjugo år gamla läkemedelssystem klarar inte av att hantera den snabba och individbaserade läkemedelsutvecklingen, skriver Karolina Antonov.

Läs debattartikeln i Göteborgsposten

"Sveriges ställning som forskarnation riskerar att hotas"

Debattartikel i Altinget 26 mars 2024

Det behövs ett svenskt forskningsprogram för life science, för att främja industriell forskning i samverkan med akademin. Annars riskerar Sverige att tappa konkurrenskraft och vår starka ställning som ledande kunskapsnation hotas, skriver fyra företrädare för life science-industrin.

Läs debattartikeln i Altinget

"Så kan forskningspolitiken stärka life science"

Debattartikel i Curie den 19 mars 2024

Forskningspolitiken måste stärka branschens konkurrenskraft och utveckla sjukvården. Det kräver samverkan på internationell, nationell och regional nivå inom sektorns alla fält, skriver Frida Lundmark, vid Lif inför den kommande forskningspropositionen.

Läs debattartikeln i Curie

”Sänk inte vår starka läkemedels­export”

Debattartikel i SvD 6 mars 2024

Nya siffror visar att den svenska exporten av läkemedel slår rekord. Men svenska satsningar på innovation riskerar att hämmas av ett europeiskt lagförslag, skriver bransch­företrädare.

Läs debattartikeln i SvD

”Inför inte regelverk utifrån hur verkligheten tidigare såg ut”

Debattartikel i Dagens Samhälle 29 februari 2024

Det är ibland inte etiskt försvarbart med en kontrollgrupp som inte ges aktiv behandling, skriver Johan Färnstrand, vd för Lif, i en replik om EU:s nya läkemedelslagstiftning.

Läs debattartikeln i Dagens Samhälle

”Kartlägg hur ofta svenskar köper illegala läkemedel”

Debattartikel i Dagens Medicin 7 februari 2024

När vi handlar alltmer digitalt måste vi stärka kampen mot falska läkemedel. Det kan behövas en nationell upplysningskampanj, skriver sex debattörer.

Läs debattartikeln i Dagens Medicin

2023

”Det finns nationella lösningar på bristen”

Replik på debattartikel i SvD Debatt 5 oktober 2023 

Lif och Föreningen för generiska läkemedel och biosimilarer replikerar på den debattartikel om problemen med restanmälda läkemedel som Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund skrev i SvD den 1/10.

I repliken lyfter Lif och FGL (Föreningen för generiska läkemedel och biosimilarer) vikten av att agera sektorsövergripande och gemensamt i hela värdekedjan, och föreslår en rad åtgärder som skulle förbättra situationen och minimera negativa konsekvenser.

https://www.svd.se/a/y6da4R/lakemedelsbranschen-det-finns-nationella-losningar-pa-bristen 

Vårdens digitalisering kräver en särskild förhandling

Debattartikel i Göteborgs-Posten 5 juli 2023

En nationell digital infrastruktur för vården kommer möjliggöra säker och effektiv delning av patientinformation mellan vårdgivare. I en promemoria till socialministern föreslår Lif och tre andra branschorganisationer en Sverigeförhandling för att genomföra projektet.

https://www.gp.se/debatt/v%C3%A5rdens-digitalisering-kr%C3%A4ver-en-s%C3%A4rskild-f%C3%B6rhandling-1.104063738

"Debatt: Life science är Sveriges framtid"

Debattartikel i Dagens Industri 26 juni 2023

Det finns en enorm potential för den svenska life science-branschen att växa och bidra till bättre hälsa över hela världen. Regeringen måste ge prioritet åt konkurrensstärkande åtgärder, skriver företrädare för AstraZeneca, Elekta och branschorganisationer inom life science.

https://www.di.se/debatt/debatt-life-science-ar-sveriges-framtid/

”En gemensam digital infrastruktur i vården räddar liv”

Debattartikel i Dagens Medicin 25 maj 2023

Regeringen bör ta initiativ till en förhandling om vårdens och omsorgens digitala infrastruktur i Sverige, anser debattörer från Vårdföretagarna, Tech Sverige, Swedish Medtech och Lif.

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/en-gemensam-digital-infrastruktur-i-varden-raddar-liv/

”Straffavgifter kan få motsatt effekt”

Replik i SvD 31 januari 2023

Regeringens förslag på skyhöga sanktionsavfgifter för läkemedelsföretag som inte anmäler risk för brist kommer inte att bidra till att lösa problemen, skriver Lif – de forskande läkemedelsföretagen tillsammans med FGL – föreningen för generiska läkemedel och biosimilarer i en gemensam replik i SvD.

https://www.svd.se/a/jlKM8A/lakemedelsbranschen-straffavgifter-kan-fa-motsatt-effekt

”Inför screening mot fler sorters cancer – och snabbt”

Debattartikel i DN 31 januari

Cancer har för första gången passerat hjärt- och kärlsjukdomar som den vanligaste dödsorsaken i en region. Detta trots en fantastisk utveckling med nya diagnosmetoder och behandlingar. Prevention är första prioritet, men vi måste också bli bättre på att upptäcka sjukdomen så tidigt som möjligt skriver Lif tillsammans med fem andra företrädare för cancerområdet.

https://www.dn.se/debatt/infor-screening-mot-fler-sorters-cancer-och-snabbt/

”Vi måste agera gemensamt för att åtgärda läkemedelsbrist”

Replik i DN Debatt 24 januari 

https://www.dn.se/debatt/vi-maste-agera-gemensamt-for-att-atgarda-lakemedelsbrist/

2022

"Läkemedel är i dag är en av våra främsta basnäringar, men det är inget självspelande piano"

Debattartikel i DN, 27 december

Vi ser en fallande konkurrenskraft i Europa där den globala andelen av läkemedelsinvesteringar minskar, och Sveriges attraktionskraft riskerar minska i ett europeiskt perspektiv till följd av bl.a. krångliga processer. Lif efterfrågar nu konkreta åtgärder av regeringen.

https://www.dn.se/debatt/lakemedelsbranschen-ar-inget-sjalvspelande-piano/ 

”Säkra framtidens vård. Stärk den medicinska forskningen.”

Debattartikel Sydsvenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad, 11 november

Dagens sjukvård är gårdagens forskning och dagens forskning är morgondagens behandling. Det skriver Sofia Rydgren Stale, ordförande för Sveriges läkarförbund, och Anders Blanck, vd för Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

https://www.sydsvenskan.se/2022-11-11/sakra-framtidens-vard-stark-den-medicinska-forskningen 

https://www.hd.se/2022-11-11/sakra-framtidens-vard-stark-den-medicinska-forskningen

”Höga avgifter kan få oönskad effekt för läkemedelsförsörjningen”

Debattinlägg i Dagens Medicin, 7 november

Socialdepartementet bör skrota lagförslaget om skyhöga sanktionsavgifter när företag restanmäler läkemedel för sent. Förslaget riskerar att få allvarliga konsekvenser för Sveriges läkemedelsförsörjning, skriver Bengt Mattson, sakkunnig på Lif - de forskande läkemedelsföretagen, i ett debattinlägg i Dagens Medicin.

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/hoga-avgifter-kan-fa-oonskad-effekt-for-lakemedelsforsorjningen/

”Lif: Alla patienter har rätt till behandling!

Debattsvar i Läkartidningen, 5 maj.

Vi inom läkemedelsbranschen kommer alltid att stå upp för alla patienters självklara rätt till behandling, och den uppfattningen har även EU-kommissionen. Rätten till behandling gäller även patienter som bor i ett land som bedriver ett oerhört grymt anfallskrig mot ett annat land.

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2022/05/lif-alla-patienter-har-ratt-till-behandling/

Efter pandemin: ”Inför ett vaccinationsprogram för äldre”

Debatt i Dagens Medicin, 3 mars.

Sverige bör införa ett nationellt vaccinationsprogram för äldre i likhet med vårt framgångsrika barnvaccinationsprogram, skriver tre pensionärsorganisationer och läkemedelsbranschen.

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/efter-pandemin-infor-ett-vaccinationsprogram-for-aldre/

”Uppenbart att förskrivningsrätt medför ansvar”

Replik: 24 februari, Dagens Medicin

Redan i dag tas ett uttalat ansvar för patienter av sjuksköterskor och barnmorskor, skriver Sineva Ribeiro och Anders Blanck i en replik om utökad förskrivningsrätt.

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/uppenbart-att-forskrivningsratt-medfor-ansvar/

”Utöka förskrivningsrätten för sjuksköterskor och barnmorskor”

9 februari, Dagens Samhälle

För att bättre ta tillvara sjuksköterskors och barnmorskors kompetens behöver deras förskrivningsrätt omfatta fler områden och läkemedel, anser Sineva Ribeiro, Vårdförbundet, och Anders Blanck, Lif.

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/utoka-forskrivningsratten-for-sjukskoterskor-och-barnmorskor/

”TLV ska inte bedöma företags lönsamhet”

Debattsvar i Altinget, 7 februari 2022.

Det ingår inte i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) myndighetsuppdrag att ha någon uppfattning om ett företags totala intäkter för ett läkemedel, eller att bedöma huruvida lönsamheten för ett företag är god eller inte vid en viss prisnivå. Det skriver Karolina Antonov, analyschef på Lif, i en replik.

https://www.altinget.se/artikel/tlv-ska-inte-bedoma-foretags-lonsamhet

2021

”Storsatsning behövs inom life science”

29 september 2021, Dagens Medicin

Staten måste visa politisk handlingskraft och avsätta betydligt större resurser än hittills, skriver Anders Blanck, vd för Lif i Dagens Medicin.

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/storsatsning-behovs-inom-life-science/

”Lif bjuder in till en konstruktiv metoddiskussion”

9 juli 2021, replik i Dagens Medicin

Eftersom vår analysmetod kring användningen av nya läkemedel ifrågasätts vill vi ta initiativ till att utveckla den, skriver Lifs vd Anders Blanck i en replik i Dagens Medicin.

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/lif-bjuder-in-till-en-konstruktiv-metoddiskussion/

”Fördelningen av vacciner måste bli mer rättvis”

19 maj 2021, Dagens industri

Den globala fördelningen av vacciner mot covid-19 präglas av orättvisa. Grundproblemet utgörs av att dagens produktionstakt inte räcker till att täcka hela världen behov samtidigt. Sverige bör gå i bräschen för att en mer rättvis fördelning kommer till stånd, skriver Anders Blanck, vd för Lif.

https://www.di.se/debatt/fordelningen-av-vacciner-maste-bli-mer-rattvis/

”Bygg ut nationella vaccinationsregistret”

29 april 2021, Dagens Medicin

Det nationella vaccinationsregistret bör omfatta alla vaccinationer som ges i Sverige, skriver Bengt Mattson, vaccinexpert på Lif, och Per Öhlén, ordförande för expertnätverket Lif Vaccin.

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/bygg-ut-nationella-vaccinationsregistret/

”Vi får inte ge upp kampen mot antibiotikaresistens”

17 februari, replik i Dagens Nyheter

Bengt Mattson, antibiotikaexpert: Budskapet från de 11 forskarna om att vi måste börja förbereda samhället för en framtid utan antibiotika är ett uppgivet förhållningssätt till utveckling och medicinsk forskning.

https://www.dn.se/debatt/vi-far-inte-ge-upp-kampen-mot-antibiotikaresistens/

”Enorm utmaning att få fram vaccinerna”

16 februari, Svenska Dagbladet

Aldrig tidigare har läkemedelsföretag ställts inför uppgiften att på kort tid producera vacciner till stora delar av världens befolkning. Beslutsfattare på alla nivåer behöver förstå det, skriver Anders Blanck vd och Jonas Vikman samhällspolitisk chef, Lif.

https://www.svd.se/enorm-utmaning-att-fa-fram-vaccinerna

Uppdaterad: 7 februari