X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Tryggad läkemedelsförsörjning i kristid

12 januari
Bengt Mattson

Tillgång på läkemedel och en fungerande hälso- och sjukvård är centralt för samhället i både krig och fred. Den 11–12 januari håller Folk och försvar sin rikskonferens om Sveriges förmåga att möta hot och kriser. Lifs Bengt Mattson lyfter tre faktorer som krävs för trygg läkemedelsförsörjning.

1. Samverkan för att täcka behoven

– Nära samverkan mellan myndigheter och övriga aktörer, bland annat Lif, underlättar kritisk import och export, ökad produktion och strategisk distribution av läkemedel så att behoven täcks. Coronapandemin är ett exempel på det. Den samverkan som inrättades då för att trygga försörjningen måste fortsätta.

2. Goda förutsättningar att förutse användningen av läkemedel inom hälso- och sjukvården

– Prognoser för läkemedelsanvändningen inom hälso- och sjukvården är viktigt för att företagen ska kunna planera och säkerställa att tillräckligt med läkemedel kommer till Sverige. Det behövs koordinering och samlad information om den nationella lägesbilden för lagerstatus och efterfrågan på läkemedel så att det går förutspå behoven.

3. Den som normalt ansvarar för läkemedelsförsörjningen ska även sköta den i kris- och krigstid

– Beredskapen ska bygga på ansvarsprincipen, så att läkemedelsföretagen, som har ansvar för läkemedelsförsörjningen i fredstid, även har huvudansvaret i kris och krig. Sverige har en robust och fungerande läkemedelsförsörjningskedja, vilket visade sig under pandemin. Men om vi ska ha en större säkerhetslagring av läkemedel är det viktigt att den ökade lagerhållningen byggs upp inom det vanliga distributionsflödet så att lagren är omsättningsbara.

Lif är medlemmar i Folk och försvar, en ideell organisation som är en arena för debatt om säkerhetspolitik i Sverige och världen och om samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4