X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Satsa på Life Science

78 procent av väljarna tycker att forskning och produktion av läkemedel är en viktig industri för Sverige. Vi håller med väljarna. Att Sverige är en ledande Life Science-nation bidrar till förbättrad hälsa. Det bygger också en långsiktigt hållbar tillväxt som stärker svenskt BNP genom att generera betydande exportintäkter.

Life Science är viktigt för Sverige. I sektorn verkar företag inom läkemedel, biomedicin, bioteknik och medicinteknik, och läkemedel utgör den största delen. Under 2021 befäste läkemedelsbranschen sin position som en av Sveriges största och viktigaste varuexportörer och bidrar  därmed till svenskt välstånd. Under de senaste 10 åren har branschen ökat sin export från svenska produktionsanläggningar med 60 procent samtidigt som man tagit stora kliv framåt i den gröna omställningen. Bakom framgångarna står stora investeringar i moderna anläggningar för hållbar tillverkning. SCB:s statistik visar att läkemedel idag är den näst största exportvaran från Sverige med ett värde av 100 miljarder kronor och ett positivt handelsnetto på 47 miljarder kronor.

Life Science-branschen vill och kan fortsätta utvecklas. För det krävs goda förutsättningar för forskning, innovation och en hållbar produktion som bidrar till grön tillväxt.

Sedan 2014 är Life Science ett av regeringens mest prioriterade områden vilket har tagit sig uttryck i etablerandet av Life Science-kontor i Regeringskansliet, en Life Science-strategi, inrättandet av Samverkansprogrammet för Hälsa & Life Science samt ett flertal strategiska satsningar som ska bidra till att Sverige kan fortsätta vara en ledande Life Science-nation. Regeringens tydliga ambition bidrar till att Sverige fortsatt kan konkurrera om framtida investeringar och vittnar om sektorns tyngd som strategiskt viktig bransch.

Life Science-kontoret har varit avgörande för utvecklingen inom området och för den framskjutna position Sverige har idag. Vi måste fortsätta satsa under den kommande mandatperioden.

Genom ökade investeringar i forskning och innovation, men också inom avancerade produktionsanläggningar och digitalisering kan Sverige säkra en stark och konkurrenskraftig Life Science-sektor i internationell toppklass. Inte minst krävs tillgång till spetskompetens och förmåga att attrahera internationella investeringar till Sverige.

Väljarfråga: Hur väl instämmer du i påståendet "Forskning och produktion av läkemedel (Life science) är en viktig industri för Sverige"?

Källa: Novus. Läs mer om undersökningen här.

Lifs förslag på hur Sverige kan bli världsledande inom Life Science

  • Lif vill se konkreta och långsiktigt hållbara satsningar inom Life Science-området:  Ett permanentat Life Science-kontor och en handlingsplan kopplad till en uppgraderad Life Science-strategi som möjliggör uppföljning och utvärdering behövs. Staten behöver också ta ett nationellt ansvar och lagar och regelverk behöver möjliggöra ett bättre användande av de resurser Sverige har i form av biobanker och hälsoregister för forskning och innovation.  
  • Lif vill att Sverige utvecklar företagsklimatet för Life Science-företag och bibehåller den företagsnärvaro som finns: Det behövs satsningar på nya och ökade investeringar i både forskning, utveckling och avancerad produktion. Samarbetet inom ekosystemet måste också förbättras genom etableringen av ett partnerskap mellan företag, hälso- och sjukvård och akademi. Sverige behöver också säkerställa effektiva processer hos myndigheter och infrastrukturer som matchar konkurrerande länder i vår omgivning.
  • För att Sverige ska vara en ledande Life Science-nation behöver vi också attrahera nya moderna kliniska läkemedelsprövningar som ger hälso- och sjukvården tillgång till de senaste och mest avancerade behandlingarna. Genom bland annat avancerade terapier och ett fokus på precisionshälsa kommer landets medborgare snabbare att få rätt diagnos och kunna erbjudas den bästa behandlingen. Genom personcentrerad vård får de tillgång till den bästa omsorgen.
  • Lif vill att Sveriges unika fördelar inom Life Science-området i form av exempelvis infrastrukturer ska vara tillgängliga för företag. Näringslivet och regeringen måste också arbeta aktivt tillsammans för att marknadsföra den svenska branschen internationellt så att fler investeringar görs i Sverige.
  • Effektiva och förutsägbara myndighetsprocesser är en avgörande faktor för att Sverige ska ha en internationellt framskjuten position som Life Science-nation. Det signalerar att vi är ett land med höga ambitioner för hälso- och sjukvården och beredda att satsa för att ge människor tillgång till nya och moderna behandlingar.

Läkemedelsbranschen – en svensk basnäring

Utöver stora exportintäkter skapar branschen sysselsättning för tiotusentals människor och har stor betydelse för Sveriges ställning som forsknings- och kunskapsnation. Det är en av de industrier som producerar basen för vårt ekonomiska välstånd.

 

Världsledande forskning och utveckling

För att säkra läkemedelsforskningens framsteg och ta ledningen inom Life Science krävs ett gott forskningsklimat och rätt förutsättningar för läkemedelsföretagen att utveckla nya behandlingar.

Prenumerera på Lifs nyhetsbrev

Anmäl dig till Lifs nyhetsbrev och få senaste nytt om läkemedelsbranschens alla verksamhetsområden, fördjupningar och eventinbjudningar.

Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy

Uppdaterad: 3 maj 2022