X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Korta vårdköerna

57 procent av väljarna anser att köerna till hälso- och sjukvården är ett problem. Idag är vården hårt belastad och coronapandemin har bidragit till långa väntetider för patienterna till den vård de behöver. Det finns flera sätt att bidra till att människor inte blir sjuka och behöver uppsöka hälso- och sjukvården, vilket i sin tur innebär kortare vårdköer.

Prevention är det effektivaste sättet att förebygga sjukdom. Den mest lättillgängliga formen är vacciner som genom historien har skyddat människor från svår ohälsa. Många av de sjukdomar vi vaccinerar oss mot idag är allvarliga och skulle innebära stor belastning på hälso- och sjukvården om de fick spridning. Ett närliggande exempel är coronapandemin där den svenska intensivvården tack vare vaccinerna mot covid-19 kunde gå från överbelastning till normalläge på kort tid.

Det finns också digitala lösningar, ny teknik och mer tillgänglig information om vård och behandlingar som gör att alltfler i allt större utsträckning kan ta hand om sin egen hälsa utan att besöka hälso- och sjukvården.

Receptfria läkemedel och andra egenvårdsprodukter som kosttillskott (inklusive mineraler och vitaminer) och medicinsk utrustning för egenvård bidrar också till att minska belastningen på hälso- och sjukvården. Då får patienterna snabbare den vård de behöver samtidigt som trycket på vårdens personal och resurser minskar.

Väljarfråga: Vad av följande anser du är viktigast för politiker att prioritera framöver?

Källa: Novus. Läs mer om undersökningen här.

Lifs förslag för att korta vårdköerna

  • Sverige bör införa nationella vaccinationsprogram för personer över 65 år. Idag finns effektiva vacciner mot influensa, pneumokocker och bältros som i ett vaccinationsprogram skulle bidra till att många inte blir sjuka och behöver uppsöka hälso- och sjukvården.
  • Regeringen bör utreda hur framtidens egenvård kan se ut och ta fram strategiska förslag på hur egenvård kan förbättra folkhälsan och avlasta hälso- och sjukvården.

Värdet av vacciner

Vaccination är en av de mest framgångsrika och kostnadseffektiva åtgärderna för folkhälsan. Sedan vaccinerna infördes har de skyddat människor mot vad som en gång var vanliga och ofta dödliga sjukdomar. Utöver de personliga och samhälleliga vinsterna bidrar de också till att minska trycket på sjukvårdens resurser.

Egenvård

När människor tar mer ansvar för den egna hälsan får vården möjlighet att ta hand om de som är mer allvarligt sjuka – mer egenvård är bra både för individ och samhälle. Därför vill Lif se en svensk egenvårdsreform: en systematisk översyn av egenvård och vilka läkemedel som ska vara receptfria.

Prenumerera på Lifs nyhetsbrev

Anmäl dig till Lifs nyhetsbrev och få senaste nytt om läkemedelsbranschens alla verksamhetsområden, fördjupningar och eventinbjudningar.

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4

 

Uppdaterad: 3 maj