X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Illustration spruta

Inför vaccinationsprogram för äldre

84 procent av väljarna tycker att Sverige ska ha ett vaccinationsprogram för personer över 65 år med kostnadsfria vacciner mot till exempel influensa, bältros och lunginflammation. Vi håller med. Vaccinationer räddar liv och skyddar mot farliga sjukdomar. Det är en av de enklaste och mest kostnadseffektiva insatserna för folkhälsan.

Tidigare fruktade sjukdomar som polio och smittkoppor har bekämpats och utgör inte längre ett hot i samhället. Idag har Sverige ett barnvaccinationsprogram som framgångsrikt skyddar barn mot allvarliga åkommor som mässling, stelkramp och röda hund. Men ett nationellt vaccinationsprogram för den vuxna befolkningen saknas, trots att värdet av vaccinationer är stort livet igenom.

Att exempelvis erbjuda personer över 65 år vaccin mot influensa, pneumokocker och bältros skulle skydda dem från svår sjukdom eller förtida död och trycka ned smittspridningen i samhället. Och det skulle inte bara minska det personliga lidandet utan också vara en vinst för hälso- och sjukvården i stort: om färre insjuknar och tvingas söka vård frigörs resurser som kan läggas på andra patienter.

Med ett nationellt vaccinationsprogram är vaccinationen gratis för den enskilde. Det gör sjukvården mer jämlik: en låg inkomst blir inte ett hinder för den som vill skydda sig mot svår ohälsa. Antalet som väljer att vaccinera sig skulle också öka eftersom exempelvis kallelserna och utförandet av vaccinationerna skulle ske på ett mer ordnat och strukturerat sätt.

Folkhälsomyndigheten rekommenderade 2016 att ge alla äldre och andra riskgrupper tillgång till bland annat vacciner mot influensa och pneumokocker kostnadsfritt och oberoende av var i Sverige man bor, men det enda program som det har beslutats om är pneumokockvaccinationer för personer över 75 år.

Väljarfråga: Hur väl instämmer du i påståendet "Sverige bör ha ett vaccinationsprogram (för 65 +) med kostnadsfria vacciner för t.ex. influensa, bältros och lunginflammation"?

Källa: Novus. Läs mer om undersökningen här.

Lifs förslag om vacciner för äldre

Sverige ska arbeta för vaccinationer genom hela livet. I ett första steg borde nationella vaccinationsprogram för personer över 65 år och relevanta riskgrupper införas. Idag finns effektiva vacciner mot influensa, pneumokocker och bältros som i ett vaccinationsprogram skulle bidra till att färre blir sjuka och behöver söka vård. Det är en viktig insats för en jämlik sjukvård och räddar liv.

Värdet av vacciner

Vaccination är en av de mest framgångsrika och kostnadseffektiva åtgärderna för folkhälsan. Sedan vaccinerna infördes har de skyddat människor mot vad som en gång var vanliga och ofta dödliga sjukdomar. Utöver de personliga och samhälleliga vinsterna bidrar de också till att minska trycket på sjukvårdens resurser.

Lifs vaccinexpert Bengt Mattson om vikten av vaccinationer livet igenom, både för barn och vuxna.

Prenumerera på Lifs nyhetsbrev

Anmäl dig till Lifs nyhetsbrev och få senaste nytt om läkemedelsbranschens alla verksamhetsområden, fördjupningar och eventinbjudningar.

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4

 

Uppdaterad: 3 maj 2022