X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Grön produktion av läkemedel

62 procent av väljarna vill att läkemedelsföretagen ska satsa mer på miljövänlig produktion. Lifs medlemsföretag arbetar intensivt med den gröna omställningen.

Bland annat är Johnson & Johnsons produktionsanläggning i Helsingborg helt koldioxidneutral och Chiesi arbetar för att vara klimatneutrala senast 2035. Som branschorganisation är Lif den samlande rösten för en bransch som vill förena hållbar produktion med utveckling av moderna, effektiva läkemedel som ger människor ett så friskt liv som möjligt.

Vårt hållbarhetsmanifest listar ett antal åtaganden från branschen där miljö och klimat är en viktig del: Vi ska verka för en fossilfri läkemedelsbransch och vara med i omställningen till en cirkulär ekonomi, där bland annat minskade utsläpp av läkemedelsrester bidrar till miljövänligare tillverkning.

En omställning är möjlig även om utmaningarna är stora och många. Lif anser att Sverige har alla förutsättningar att förverkliga Agenda 2030:s ambitioner och bli världens första fossilfria välfärdsland senast 2045. Läkemedelsbranschen behöver politikernas hjälp för att accelerera omställningen och möjliggöra en så grön produktion som möjligt – vi måste tillsammans ta vara på möjligheterna och investera i en samhällsförändring.

Väljarfråga: Hur väl instämmer du i påståendet "Läkemedelsföretagen bör satsa mer resurser på miljövänlig produktion"?

Källa: Novus. Läs mer om undersökningen här.

Lifs förslag för miljövänlig produktion

  • Regeringen bör införa en miljöpremie i förmånssystemet som gynnar företag som tar ansvar. Lif har tagit fram ett förslag om en miljöpremie i det så kallade periodens vara-systemet där miljöhänsyn vägs in i beslutet om vilka produkter som ska ingå (periodens vara är de billigare men medicinskt likvärdiga läkemedel kunderna erbjuds att byta till när de hämtar ut recept på apoteket). Dessa produkter utgör den största volymen av läkemedel på den svenska marknaden. Det skulle ge en fördel åt företag som satsar på grön produktion och driva på företagen som behöver göra mer.
  • Tuffa krav på läkemedelsföretagen vid offentlig upphandling måste följas upp bättre. Lif är positiva till hållbarhetskriterierna inom offentlig upphandling, bland annat vad gäller utsläpp från läkemedelstillverkning. Men efterlevnaden behöver följas upp systematiskt. Dessutom måste upphandlare och användare vara villiga att betala för en produktion med lägre miljö- och klimatpåverkan. Tillsammans skulle de åtgärderna stötta företagen i att miljöanpassa sin verksamhet.
  • En ökad reglering: Lif vill se en kombination av tydligare lagstiftning och marknadsincitament. Den ökade regleringen måste huvudsakligen ske inom miljö- och vattenlagstiftningen, så att läkemedelslagstiftningens primära fokus på produktkvalitet, patientsäkerhet och medicinsk nytta inte rubbas.

Lifs hållbarhetsmanifest

Lif har tagit fram ett hållbarhetsmanifest för den forskande läkemedelsbranschen. Där listas nio åtaganden som ska bidra till att göra Life Science-sektorn till en ledande aktör i samhällsomställningen. De spänner över läkemedlets hela värdekedja, från forskning och utveckling till produktion och konsumtion.

Läkemedelsbranschen och hållbar utveckling

Hållbar utveckling går ut på att nå ekonomiskt och socialt välstånd för hela befolkningen, med minimal miljö- och klimatpåverkan, både idag och imorgon. Här har näringslivet en viktig uppgift att fylla och läkemedelsbranschen tar ett stort ansvar för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Läkemedelsföretagens arbete med de globala målen

FN:s medlemsländer har antagit Agenda 2030 med 17 globala hållbarhetsmål – en färdplan mot en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling för alla till 2030. Läkemedelsbranschen har en viktig uppgift att fylla och Lifs medlemsföretag tar ansvar för att skapa ett mer hållbart samhälle. Här har vi samlat exempel på hur de bidrar.

Läkemedel och miljö

För Lif är det angeläget att engagera alla olika aktörer så att den totala miljöpåverkan under ett läkemedels hela livscykel, från tillverkning till distribution och användning, blir så liten som möjligt.

Prenumerera på Lifs nyhetsbrev

Anmäl dig till Lifs nyhetsbrev och få senaste nytt om läkemedelsbranschens alla verksamhetsområden, fördjupningar och eventinbjudningar.

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4

 

Uppdaterad: 24 maj 2022