X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

En närbild på en ung kvinna och texten 2022 samt en logotyp med texten valet 2022

Poddserien Väljarna & valet

Sjukvårdsfrågan blir het under valet 2022. Den är så viktig att fyra av tio väljare kan tänka sig att byta parti på grund av den. Men hur ser de olika partiernas sjukvårdspolitik egentligen ut och vilka lösningar har de på problemen som väljarna klassar som mest angelägna? I Väljarna & valet intervjuar Lif representanter för alla riksdagspartier.

Här publicerar vi avsnitten löpande. De finns dessutom på Podbean och där du brukar lyssna på poddar. Intervjuerna filmas också kan ses på Youtube.

Väljarna & valet: Karin Rågsjö, Vänsterpartiet

 

Personalens villkor är den vårdfråga som flest väljare tycker att politikerna ska ta tag i. Vänsterpartiets sjukvårdspolitiska talesperson Karin Rågsjö kommer till poddens avsnitt fyra och talar bland annat om hur partiet vill förbättra vårdpersonalens arbetsvillkor genom kortare arbetstid med bibehållen lön och fler anställda. Och hur kan sjukvården bli mer jämlik över landet? Det gäller både geografiskt och socioekonomiskt.

På agendan står också – bland mycket annat – etableringsfriheten för vårdföretag, vikten av digitalisering och hur vården av barn och unga med psykisk ohälsa kan förbättras.

Karin Rågsjös drömvalaffisch


Väljarna & valet: Anders W Jonson, Centerpartiet

 

I avsnitt tre gästas podden av Centerpartiets sjukvårdspolitiska talesperson Anders W Jonsson. Han säger att Sverige har en fantastisk sjukvård men ett antal konkreta problem som kräver reformer. Vårdköerna måste kortas och primärvården utökas – merparten av svenskarna borde ha en fast läkarkontakt. Tillgången till vård i glesbygden måste byggas ut och personer med beroendesjukdomar behöver mer hjälp.

Andra ämnen som lyfts är hur digitalisering kan ge oss en mer effektiv hälso- och sjukvård, problemet med antibiotikaresistens och varför Centerpartiet inte bara vill ha ett vaccinationsprogram för äldre utan ett helt äldrehälsovårdsprogram.

Programledare: Peter Leander, kommunikationschef på Lif.

Anders W Jonssons drömvalaffisch


Väljarna & valet: Acko Ankarberg, Kristdemokraterna

 

Acko Ankarberg är sjukvårdspolitisk talesperson för Kristdemokraterna, ett parti som starkt driver på för att staten ska ta huvudansvaret för sjukvården. Det är ett sätt att säkerställa jämlik vård och att befolkningen har tillgång till vård på lika villkor, säger Acko Ankarberg. Idag är det stora skillnader i tillgången till behandling, läkemedel och rehabilitering. Väljarna vill också ha ökad statlig kontroll. Men vad kan man göra redan nu för att stärka sjukvården?

Acko Ankarberg talar också bland annat om en nationell vårdförmedling för att korta vårdköerna, möjligheterna att använda hälsodata bättre för att utveckla sjukvården och KD:s förslag på hur Sverige kan bli världsledande inom Life Science.

Programledare: Peter Leander, kommunikationschef på Lif.

Acko Ankarbergs drömvalaffisch

Alla poddgäster får i uppdrag att rita sin drömvalaffisch. Här berättar Acko Ankaberg om vad hennes innehåller.


Väljarna & valet: Lina Nordquist, Liberalerna

 

Lina Nordquist är Liberalernas sjukvårdspolitiska talesperson. Hon säger att det är viktigt att kunna vara fri även om man är sjuk. Självbestämmandet ska vara intakt från vaggan till graven oavsett vad som händer.

Med avstamp i vad väljarna tycker om olika sjukvårdsfrågor talar hon bland annat om hur minskad byråkrati kan förbättra vårdpersonalens arbetsvillkor, nyttan av en kömiljard och hur patienter med sällsynta sjukdomar ska få tillgång till nya, effektiva läkemedel.

Programledare: Peter Leander, kommunikationschef på Lif.

Lina Nordquists drömvalaffisch

Alla poddgäster får i uppdrag att rita sin drömvalaffisch. Här berättar Lina Nordquist om vad hennes innehåller.

 

 

Uppdaterad: 24 maj