X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Forskningens fantastiska framsteg: Astma och KOL

Lungsjukdomarna astma och KOL är breda folksjukdomar som påverkar många. Diagnoserna följs åt även om de har olika grundorsaker.

 

Sett över ett längre perspektiv har den medicinska utvecklingen och vården tagit stora steg. Många kan i dag ha god kontroll över sin sjukdom och leva ett bra liv, men det gäller långt ifrån alla. Utan forskningens framsteg skulle utsikterna dock vara betydligt sämre.

Vi sammanfattar framstegen, vad de betyder och vilka fler medicinska behov som återstår att fylla. Allt i ett samtal utifrån forskningens, klinikerns och patientens perspektiv.

Medverkande

Kjell Larsson, professor emeritus i lungmedicin, Karolinska institutet

Hanna Sandelowsky, enhetschef vid Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm, och specialist i allmänmedicin

Mikaela Odemyr, 2:e vice ordförande i Astma- och allergiförbundet

Dag Larsson, sakkunnig Lif

Moderator: Lisa Kirsebom