X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Angående Cancun, Mexico som plats för arrangemanget “14th world congress of Menopause”, 1 - 4 maj 2014.

CO001/14 2014-02-19

Ärende

Angående Cancun, Mexico som plats för arrangemanget “14th world congress of Menopause”, 1 - 4 maj 2014.

 

Parter

LIF Compliance Officer, Abbott Scandinavia AB, Bayer AB, Novo Nordisk Scandinavia AB och Pfizer AB.

 

Anmärkning

Det har kommit till LIFs CO kännedom att “14th world congress of Menopause” 1 - 4 maj 2014, anordnas i Cancun, Mexico. Se bilaga och länk nedan för program. http://www.imscancun2014.com/wp-content/uploads/2013/12/enlrIMS2014-advanced.pdf

 

 

Bedömning

Frågan är om ett arrangemang i Cancun, Mexico är i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Avdelning 1, Överenskommelse om samverkansformer med hälso- och sjukvården, Grundläggande regler och principer, Artikel 2b Val av ort och lokal, där det framgår att läkemedelsföretag inte får ordna eller sponsra möten på “olämpliga platser”. Nedan finns också ett utdrag ur sista stycket.

 

”Valet av ort och lokal för sammankomstens genomförande ska vara rimligt i relation till

syftet med sammankomsten. Fritidsorter under säsong och platser som är kända för sin exklusivitet ska undvikas, till exempel vintersportorter under skidsäsong. Samma gäller för orter där större internationella evenemang pågår samtidigt eller i anslutning till sammankomsten till exempel idrottstävlingar. Företag ska inte heller bidra ekonomiskt till sammankomster som förlagts till sådana platser. LIF:s Compliance Officer beslutar om en plats är godtagbar. Ett av Compliance Officer fattat beslut kan överklagas.”

 

“14th world congress of Menopause” är en internationell kongress som riktar sig till bl.a. gynekologer. Cancun är ett välkänt och populärt semesterparadis beläget på Yucatanhalvön i Mexico, med fantastiska stränder som vetter mot karibiska havet. Det har inte framkommit några logistiska skäl till att förlägga “14th world congress of Menapause”, 1 - 4 maj 2014, till Cancun, Mexico.

Compliance Officers bedömning är därför att Cancun, Mexico inte är en godtagbar plats för “14th world congress of Menopause”, om det sponsras av företag. Detta innebär att företag inte kan sponsra eller bidra till sjukvårdspersonals deltagande i “14th world congress of Menopause”, 1 - 4 maj, 2014 i Cancun.

 

 

 

Beslut

LIFs Compliance Officer finner att Cancun inte är en godtagbar plats för ett arrangemang och strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, Kapitel II, Avdelning 1, Överenskommelse om samverkansformer med hälso- och sjukvården, Grundläggande principer och regler, Artikel 2b Val av ort och lokal.

 

 

 

_________________________

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Rikard Pellas Compliance Officer, Leg Apotekare Läkemedelsindustriföreningens Service AB Box 17608, SE-118 92 Stockholm Tel: +46 8 462 37 47 Mobil: +46 703 - 88 13 98 Fax: + 46 8 462 02 92 E-mail: rikard.pellas@lif.se

 

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL inom tre veckor från datum för beslutet.

 

Överklagandet sändes till Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL, Box 7315, 103 90 Stockholm.