X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Europas läkemedelsbransch efterlyser ett EU-kontor och en strategi för life science

5 juli
EU-parlamentets exteriör med EU-flaggor

EU har potential att återta sin position som världsledande inom life science. Den europeiska läkemedelsorganisationen EFPIA föreslår en konkurrenskraftsstrategi för hela unionen.

En större politisk samstämmighet skulle göra EU till ett nav för vetenskaplig forskning, kompetens och privata investeringar. Organisationen efterlyser också ett särskilt life science-kontor inom EU-kommissionen.

Pressen på EU att attrahera fler globala investeringar i läkemedelsforskning ökar. EFPIA:s årliga rapport, Pharmaceutical Industry in Figures, visar på den snabba tillväxten i länder som Kina och Korea samt USA:s fortsatt starka ställning. År 2023 gick Kina om Europa i antalet lanserade nya aktiva substanser globalt. Och efter att ha förlorat platsen som världens främsta innovationsregion till USA år 2000 ligger EU nu som trea.

Förslag för att stärka EU:s konkurrenskraft inom life science

För att vända trenden och stärka Europas konkurrenskraft inom life science presenterar EFPIA fem rekommendationer.

1. Ett EU-kontor och en strategi för life science

Ett särskilt EU-kontor kan samordna beslutsfattandet och ge strategisk överblick. Kontoret skulle genomföra konkurrenskraftsbedömningar av all relevant lagstiftning, optimera regelverket för att snabba upp godkännandeprocesser och övervaka genomförandet av de gröna och digitala agendorna.

2. Ett europeiskt ekosystem som kan omvandla idéer till innovation

Europa behöver en ekosystemsbaserad strategi för att kunna konkurrera med amerikanska innovationshubbar som de i Boston och San Francisco. Den ska främja life science-klustren, stötta och behålla nystartade företag i Europa och stärka det europeiska riskkapitalet.

3. En globalt konkurrenskraftig miljö för utveckling och tillverkning av ny teknik

EFPIA förslår satsningar på kompetenshöjning och en större talangpool i EU.  Förutsättningarna för kliniska prövningar och användningen av hälsodata för forskning och utveckling är också centralt. Inte minst krävs investeringar i modern, hållbar tillverkning och att the green deal genomförs – i dialog med industrin för en smidig övergång.

4. Investera i hälsa

Med en åldrande befolkning, fler kroniskt sjuka, krympande arbetskraft och klimatförändringar måste EU börja se hälso- och sjukvårdsutgifter som en investering i framtiden, värna sjukvårdsbudgetarna och stödja strategisk finansiering av infrastrukturuppgraderingar, prevention, digitalisering och gröna lösningar.

5. Säkra Europas plats som en robust, global aktör inom life science

En robust finansiering och resurser till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA är nödvändigt om EU ska kunna leva upp till ambitionerna om ett framtidssäkrat regelverk i sin översyn av läkemedelslagstiftningen, så att regionen blir mer attraktiv för lansering av läkemedel och EMA blir internationellt ledande inom regulatoriska standarder. Det krävs en anpassning till USA och andra tillsynsmyndigheter för att förhindra förseningar i tillgången till läkemedel och se till att företagen i EU kan växa och konkurrera. 

Fokus på EU-nivå ökar life science-sektorns bidrag till Europa

– Trots att de hälsomässiga och ekonomiska fördelarna som life science-sektorn för med sig är av stor betydelse för 500 miljoner européer ses den ofta som ett ”tillägg” till flera olika avdelningar inom EU, vilket ibland leder till en splittrad politik. För att Europa ska kunna återta sin position som världsledande inom medicinsk vetenskap krävs ett strategiskt och dedikerat fokus på EU-nivå, säger Nathalie Moll generaldirektör för EFPIA.

Lars Fruergaard Jorgensen, EFPIA:s ordförande och vd för Novo Nordisk, tillägger:

– I denna tid av politiska skiften har EU en fantastisk möjlighet att vända dagens utmaningar till en positiv spiral för vår framtida hälsa och välstånd. Att återigen göra Europa till ledaren inom life science. Att locka till sig den bästa vetenskapliga forskningen, utveckla de bästa talangerna och erbjuda ett hem för framtidens tillverkning.