X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Välkommet regeringsbesked för att stärka kliniska prövningar

27 juni
Frida Lundmark

Läkemedelsverket får nu i uppdrag att föreslå hur konkurrenskraftiga förutsättningar och stärkt genomförandekapacitet för att bedriva kliniska prövningar i Sverige kan skapas.

– Det är ett välkommet beslut och ett viktigt första steg för att stärka Sveriges position som prövningsland. Lif ser fram emot att tillsammans med alla aktörer i systemet bidra till att vi snart har ett nationellt partnerskap – ett SweTrial – på plats, säger Lifs life science-expert Frida Lundmark.

Negativ utveckling för företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar

Antalet företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar minskar i Sverige – en bekymmersam och långsiktig trend som hämmar medicinsk innovation och utvecklingen av nya behandlingar. Det påverkar life science-branschen i stort, vilket i förlängningen får negativa konsekvenser för hela samhället då läkemedelsexporten står för drygt sju procent av Sveriges BNP och medicinska och farmaceutiska produkter är den tredje största exportvaran.

Lif har länge efterlyst ett nationellt partnerskap för kliniska prövningar

För att vända utvecklingen har Lif och övriga aktörer i life science-systemet i flera år efterlyst ett fokuserat partnerskap för att säkerställa att rätt insatser och investeringar görs. Satsningar i grannländerna har visat att det är en framgångsfaktor.

– Vi har föreslagit ett nationellt partnerskap för kliniska prövningar där regioner, företag och akademi får ett starkt mandat och tillsammans kraftsamlar för att förbättra Sveriges förmåga. Det kommer ge oss förutsättningar att erbjuda fler patienter möjlighet att delta i kliniska prövningar, samtidigt som de globala läkedelsföretagen åter ser Sverige som ett attraktivt val för sin verksamhet, avslutar Frida Lundmark.

Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy