X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Stora skillnader i Europa i tillgänglighet till nya läkemedel

19 juni
Illustration tabletter

Det finns stora skillnader mellan länderna i Europa kring i vilken mån nya läkemedel har nödvändiga nationella beslut för att kunna användas i hälso- och sjukvården. Det visar den årliga WAIT-rapporten från EFPIA, läkemedelsföretagens europeiska branschorganisation.

Den europeiska analysen har gjorts av analysföretaget IQVIA på uppdrag av EFPIA. Årets analys baseras på de 167 nya läkemedel som godkändes av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA 2019-2022, och mäter i vilken mån dessa läkemedel var tillgängliga för patienter i 36 länder i Europa i januari 2024. De beslut som kartläggs är om läkemedlets medgetts offentlig subvention eller nationell rekommendation i respektive land.

Stora skillnader mellan länder

Skillnaderna mellan länderna är mycket stora vilket delvis beror på olika länders läkemedelssystem. I länder som Tyskland, Italien och Österrike har patienter tillgång till de allra flesta läkemedlen, medan patienter i vissa länder i främst östra Europa har mycket låg tillgång till nya läkemedel. Skillnader finns även vad gäller den tid det tar innan ett godkänt läkemedel tillgängliggörs, vilket framför allt drabbar patienter i södra och östra Europa.

I Sverige var 84 av de nya läkemedlen tillgängliga i januari 2024, antingen nationellt subventionerade efter beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket eller positivt rekommenderade av regionernas NT-råd. Det motsvarar 50 procent av de nya läkemedel som godkändes av EMA under mätperioden. I 12 länder var en högre andel läkemedel tillgängliga. Årets analys visar en allmän trend för ett flertal länder i Europa av att en lägre andel läkemedel når ut till patienterna.

– Det är uppenbart att det svenska systemet för att ta in nya läkemedel, som är uppdelat i skilda system för förmånsläkemedel och rekvisitionsläkemedel, är utmanat och behöver moderniseras. Bristen på konkreta förändringar drabbar i högre grad patienter med sällsynta sjukdomar, säger Karolina Antonov, analyschef och tillförordnad vd för Lif.

Särläkemedel når inte patienter

Liksom i tidigare rapporter är möjligheten att använda läkemedel för behandlingar riktade mot sällsynta hälsotillstånd mycket begränsad. Enligt analysen är 10 av 47 läkemedel som godkändes under mätperioden mot sällsynta sjukdomar utanför cancerområdet tillgängliga i Sverige. Rapporten visar att fler sådana särläkemedel kan användas i 18 andra länder.

Lif kommer liksom tidigare år att komplettera den europeiska analysen genom att ta fram en fördjupad analys av tillgängligheten till nya läkemedel för svenska patienter. Den svenska analysen syftar till att skapa större insikter kring de bakomliggande orsakerna till att vissa läkemedel inte är tillgängliga i Sverige.

– Det kan exempelvis handla om att ett företag inte fått möjlighet att anpassa priset till svenska förhållanden och därför behövt dra tillbaka sin ansökan, eller att företaget valt att avvakta med att lansera läkemedlet i Sverige, säger Karolina Antonov.