X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Regeringen effektiviserar stöd till unga, innovativa företag

4 juni
Karolina Rondahl

Regeringen har gett Vinnova i uppdrag att skapa en mer samordnad struktur för offentligt stöd till unga innovativa företag, så kallade startups och scaleups. Med ett effektivare stödsystem kommer deras möjligheter att utvecklas och växa att förbättras. 

De unga innovativa företagen driver innovation, tillväxt och hållbar omställning. Energi- och näringsminister Ebba Busch säger i en presskommentar att svenska scaleups och startups spelar en viktig roll för svensk konkurrenskraft och Sveriges position som ledande innovationsnation. 

Genom att stärka koordineringen av det offentliga stödet ska förutsättningarna för de unga, innovativa företagens möjlighet att växa förbättras. Idag består det av ett stort antal aktörer på nationell, regional och lokal nivå. 

Regeringen hoppas att en förbättrad koordinering av de olika aktörernas insatser kommer ge effektivitetsvinster, men även göra det enklare för företagen och stärka deras möjlighet att utvecklas. 

Regeringens initiativ är bra för de innovativa mindre läkemedelsföretagen 

Lif delar den förhoppningen och bedömningen, säger Karolina Rondahl som är organisationens expert på små och medelstora företag. För att säkerställa att Sverige har en fortsatt stark scen för unga bolag måste rätt förutsättningar finns på plats. 

–  Inom svensk life science finns ett stort antal innovativa startup- och scaleupbolag. De har en avsevärd betydelse för Sveriges konkurrenskraft och tillväxt. Nuvarande stödsystem är tyvärr komplext och hämmar företagens möjligheter att växa. Både stödet som ges och den samverkan som krävs måste vara välfungerande och effektivt. Inte minst är det en viktig komponent i arbetet med att uppnå regeringens ambition om Sverige som ledande life science-nation.  

Samarbete och kunskapsutbyte stärker innovation 

Samarbete är viktigt på alla plan. Därför är Lif även positiva till att det i uppdraget också ingår att främja kunskapsutbyten och samarbeten med myndigheter och andra organisationer som stöttar unga innovativa företag i både Norden och övriga Europa. 

– Samarbeten och kunskapsutbyte över gränserna bidrar inte bara till att stärka Sveriges position, utan skapar även en starkare och mer konkurrenskraftig region som sporrar innovation och ekonomisk tillväxt. Genom att gemensamt hantera de stora utmaningarna stärker Europa sin konkurrenskraft globalt. 

Foto på kontaktpersonen

Jurist