X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Tillskott till Genomic Medicine Sweden stärker precisionshälsa och cancerdiagnostik

20 maj
Frida Lundmark

För att främja precisionshälsa och cancerdiagnostik tilldelar regeringen Genomic Medicine Sweden 49,5 miljoner kronor. Pengarna kommer att användas för att fortsätta utveckla helgenomsekvensering för barn med cancer och sällsynta hälsotillstånd, samt för nya pilotprojekt inom precisionsdiagnostik och datadelning. 

Satsningen ska bidra till målet att göra Sverige ledande vad gäller implementeringen av individanpassad diagnostik och behandling i hälso- och sjukvården. 

Det är glädjande nyheter och något Lif länge efterfrågat. Med denna investering i precisionsmedicin stärks Sveriges position på området. 

– Vi hoppas att detta är grunden till den långsiktighet som den fortsatta investeringen i en precisionsmedicinsbaserad hälso- och sjukvård Sverige behöver, säger Lifs expert Frida Lundmark. Det är nyckeln till att infrastrukturer som Genomic Medicine Sweden ska kunna utvecklas och attrahera spetskompetens. 

Viktigt för framsteg inom kliniska studier och datadelning 

En del av tillskottet går till ett pilotprojekt för precisionsdiagnostik inom kliniska studier vid cancer och till att främja effektiv datadelning för vidareutveckling av precisionsdiagnostik. 

Att man särskilt pekar ut användningen av precisionsdiagnostik i kliniska studier inom cancer är positivt, säger Frida Lundmark. 

– Att utveckla det området kommer också vara avgörande för att attrahera företagens kliniska prövningar till Sverige så att nya innovativa behandlingar tidigt kan bli tillgängliga för svenska patienter. Just nu finns dessutom ett stort nationellt och regionalt fokus på att öka antalet kliniska prövningar, så satsningen ligger i linje med både sjukvårdens och läkemedelsföretagens ambitioner.

Lif välkomnar också att regeringen vill förbättra möjligheterna att dela hälsodata för precisionsdiagnostik på nationell nivå. Det är nödvändigt för att kunna ge patienter en effektiv, jämlik tillgång till precisionsmedicin oavsett var i Sverige de bor. 

Genomic Medicine Sweden gör Sverige attraktivt för läkemedelsföretag 

Möjligheten att samverka med infrastrukturen Genomic Medicine Sweden är en attraktivt för forskande läkemedelsföretag. Regeringens tillskott är därför också nödvändig för att globala läkemedelsföretag ska välja att satsa på forskning och utveckling av nya, moderna läkemedel i Sverige. 

– Utvecklingen av precisionsmedicin ställer ökade krav på möjligheten till molekylär profilering och helgenomsekvensering, säger Frida Lundmark. Läkemedlen utvecklas i allt högre grad mot subgrupper av patienter, exempelvis baserat på specifika mutationer. Genomic Medicine Swedens verksamhet är viktig för de forskande läkemedelsföretagen. Just nu arbetar vi tillsammans för att utveckla formerna för en mer nära samverkan med näringslivet. I kombination med detta budgettillskott ger det goda förutsättningar att flytta fram Sveriges position inom precisionsmedicin ytterligare.

Så ska de 49,5 miljonerna till Genomic Medicine Sweden fördelas 

  • 10 miljoner kronor går till fortsatt nationell implementering av helgenomsekvensering för barn med cancer och innovationsprojektet Brainchild. 
  • 15 miljoner kronor avsätts för fortsatt nationell implementering av helgenomsekvensering för barn med sällsynta hälsotillstånd som har missbildningar och/eller intellektuella funktionsnedsättningar. 
  • 10 miljoner kronor ska användas till pilotprojekt för precisionsdiagnostik inom kliniska studier vid cancer. 
  • 14,5 miljoner kronor går till en effektiv nationell och internationell datadelning för vidareutveckling av precisionsdiagnostik.