X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Svenskar efterlyser starkare EU-inflytande

8 maj
Illustration blomma

En ny opinionsundersökning utförd av Novus på uppdrag av Lif – de forskande läkemedelsföretagen åskådliggör att svenskar hyser en stark önskan om ökat inflytande inom Europeiska unionen. Undersökningen visar att en stor majoritet av svenskarna har högt förtroende för EU och ser vikten av att Sverige tar en aktiv och starkare roll i EU, särskilt i tider av globala utmaningar.

Undersökningen, som genomfördes mellan den 15 och 22 mars 2024, avslöjar att nära sex av tio svenskar (59%) uttrycker ett högt förtroende för EU. Detta förtroende är särskilt uttalat bland äldre och studenter, samt i storstadsregioner som Stockholm. Trots detta anser två av tre väljare att Sverige har låg möjlighet att påverka beslut i EU, vilket är en oroande signal inför det kommande EU-valet.

– Europas konkurrenskraft och förmågan att stå stark i relation till länder som Kina och USA är en avgörande fråga för vårt lands framtid. Vi ser ett tydligt behov av att stärka vår position inom EU för att säkerställa vår egen säkerhet och vår ekonomiska tillväxt, säger Jenni Nordborg, chef för internationella relationer på Lif.

Den viktiga frågan om EU:s förmåga att konkurrera globalt speglas i svenskarnas prioriteringar för vad som bör vara i fokus för de svenska EU-parlamentarikerna efter valet. Med klimatet, invandring och integration, samt miljö och energipolitik i topp, framhåller även behovet av starkare satsningar på sjukvårds- och läkemedelssektorn. Nästan nio av tio väljare (85%) anser att EU bör säkerställa god krisberedskap för läkemedel och att en gemensam strategi för att bekämpa antibiotikaresistens är kritisk.

– Det är viktigt att EU och medlemsstaterna samarbetar för att stärka läkemedelsförsörjning, resiliens och krisberedskap i syfte att förhindra brist på kritiska läkemedel. Det är inte bara en fråga om hälso- och sjukvård, utan om nationell och internationell säkerhet, säger Peter Leander, samhällspolitisk chef på Lif.

Opinionsundersökningen ger en indikation på svenskarnas syn på EU, och den belyser vikten av fortsatt dialog och engagemang i de frågor som berör medborgarna mest – där konkurrenskraft, beredskap och en grön omställning står i centrum.

Om undersökningen:

  • Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Lif – de forskande läkemedelsföretagen. Syftet med undersökningen är att undersöka målgruppens inställning och åsikter om kommande EU-val.
  • Antal genomförda intervjuer: 2 128
  • Fältperiod: 15–24 mars, 2024

Läs hela undersökningen