X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Life science i fokus på EU-seminarium

28 maj
Paneldeltagarna

Europa halkar efter USA inom life science och denna negativa trend behöver brytas. Samtidigt har Sverige stora möjligheter att växa inom läkemedelsområdet och regeringen söker nu branschens hjälp. Det framkom under ett mycket välbesökt seminarium som Lif genomförde i samarbete med EU-kommissionens representation i Sverige.

EU-minister Jessika Roswall var huvudtalare på seminariet som hölls i Europahuset i Stockholm. Hon sträckte i sitt tal ut en hand till branschen och en önskan om nära samarbete, något hon även initierat genom att hon nyligen tog initiativ till en särskild EU-arbetsgrupp i regeringen för läkemedelsområdet där Lif ingår:

– Min önskan och medskick är att vi arbetar nära varandra, för jag tror verkligen att vi tillsammans kan ha nytta av det momentum som finns just nu om konkurrenskraftsfrågan, sade EU-minister Jessika Roswall i sitt tal under seminariet.

Dataskyddstid ska inte kortas

Hon menade att konkurrenskraft är en av regeringens prioriterade frågor i EU-arbetet, där forskning och innovation utgör en central del. Sverige och andra länder behöver öka sina forskningsinvesteringar.

– Det är viktigt för Sverige, vi är en nation med en stark innovativ industri och därför är det viktigt att vi också bevakar att vi har ett robust och effektivt immaterialrättsligt skydd, sade hon och tydliggjorde igen Sveriges ståndpunkt att dataskyddstiden för nya läkemedel inte ska kortas.

EUs ekonomiska utmaningar

Den första delen av seminariet handlade om EUs övergripande ekonomiska utmaningar. EUs andel av världsekonomin har sjunkit från en fjärdedel till en sjättedel. Eftersläpningen beror i korta drag på att den tekniska strukturomvandlingen inte gått lika fort i Europa som den gjort i andra avancerade ekonomier. Men det handlar inte bara om investeringar i teknik, fastslog Fredrik Erixon, chef för tankesmedjan Ecipe:

– Teknikinvesteringar är jätteviktigt, men den större förändringen handlar lika mycket om en mycket högre intensitet i bolagen och i ekonomier överlag när det kommer till forskning och utveckling, sade Fredrik Erixon.

Det är enligt honom viktig att få bort känslan av pessimism och hopplöshet och konstatera att Europa också har styrkor, och att det finns svar på frågan varför vi halkar efter. Vi har också ett antal styrkor i form av vårt humankapital, vårt sparande, effektiva storföretag och en handelsorientering.

EU gynnar bredd – inte spets

Frida Wallnor, chef för Dagens Industris ledarredaktion, menade i ett panelsamtal att EU tenderar att gynna bredd istället för spets, något som lyser igenom i EU-kommissionens förslag till ny läkemedelslagstiftning.

– Man vill urholka patentreglerna för att göra plats för fler på marknaden och då är risken att de stora läkemedelsbolagen inte tycker att det är värt att vara kvar inom EU längre. På så sätt slår det fel när man vill gynna den interna konkurrensen, men istället urholkar man den externa konkurrensen.

Anna Stellinger, chef för internationella frågor på Svenskt Näringsliv, såg det som positivt att konkurrenskraftsfrågan kommit upp på agendan, något som till stor del det svenska EU-ordförandeskapets förtjänst. Sverige lyckades formulera en EU-agenda som var positiv och konstruktiv, och fick med sig övriga länder. I mars 2023 lade EU-kommissionen fram en konkurrenskraftsagenda som sannolikt kommer att finnas med i många år, menade hon.

Låga läkemedelskostnader i Sverige

Den andra delen av seminariet diskuterade framtiden för life science inom EU och Sverige. Stefan Ohlsson, nordisk direktör för analysföretaget IQVIA, konstaterade i en inledande presentation att kostnaderna för läkemedel är relativt låg, 8-10 procent av hälso- och sjukvårdskostnaderna, och har legat stabilt i de nordiska länderna de senaste 20 åren.

– Det är intressant att se att trots alla innovationer på läkemedelsområdet så har läkemedelskostnaderna inte ökat. Det kan ha att göra med att vi i Norden varit duktiga på att förhandla nettopriser men det kan också bero på att kliniska prövningar och metoder för att introducera nya läkemedel på den nordiska marknaden gått ner drastiskt jämfört med före covid. Det här är oroande trender, om det står sig, sade han.

Villkor för företag central fråga

Per Alfredsson, vd AstraZeneca, menade I ett panelsamtal att konkurrenskraftsfrågan och villkor för företagen är central:

– Det är positivt att den här frågan kommer upp på dagordningen, det ska de ha cred för. Sedan måste man förstå att de stora bolagen tittar på var de ska ha sin verksamhet. Det handlar om siffror. Där måste EU upp på banan och se till att man har konkurrenskraftiga ekonomiska förutsättningar, men också signalpolitiken som ibland tappas bort, sade Per Alfredsson.

Jenni Nordborg, chef för internationella relationer på Lif, menade att det just nu är läge att påverka lagstiftningsarbetet inom EU:

– Vi har många lagstiftningsarbeten som påbörjats under de senaste åren och som kommer att fortsätta under den kommande mandatperioden för det nya Europaparlamentet. Där läggs grunden, och där måste politiken ha förutsättningar att vara taktiska i förhandlingarna och komma in tidigt. Det kan den här sektorn; patientorganisationer och näringsliv, akademi och hälso- och sjukvård, hjälpa till med, sade Jenni Nordborg.

Fakta om EU-seminariet

  • Lif och EU-kommissionen i Sverige genomförde den 23 maj ett seminarium om EUs konkurrenskraft och utmaningar i allmänhet, och i synnerhet inom life science. Huvudtalare vid seminariet i Europahuset i Stockholm var EU-minister Jessika Roswall, och mötet modererades av ekonomijournalisten Katrine Kielos Marcal.
  • Den första delen av seminariet handlade om EUs roll i globalt perspektiv. Fredrik Erixon, direktör för tankesmedjan Ecipe i Bryssel, höll en presentation med fokus på hur EU tappat i konkurrenskraft gentemot i första hand USA. I paneldiskussionen deltog även Lars Danielsson, Sveriges EU-ambassadör 2016-2023, Anna Stellinger, chef för internationella relationer på Svenskt Näringsliv, och Frida Wallnor, chef för Dagens Industris ledarredaktion.
  • Den andra delen adresserade specifikt EUs och Sveriges utmaningar inom läkemedel och life science. Stefan Ohlsson, Nordenchef för analysföretaget IQVIA, höll en presentation om vad EU och Sverige kan göra för att stärka positionen, och i det efterföljande panelsamtalet deltog även Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer, Per Alfredsson, vd AstraZeneca AB. Och Jenni Nordborg, chef internationella relationer, Lif.

Se filmen från seminariet EUs konkurrenskraft och framtid inom life science

Artikel i Life-time: Europa tappar i konkurrenskraft 

Artikel i Life-time: Regeringen söker branschens hjälp