X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lif i Altinget: ”Två av tre anser att Sverige är för svaga i EU”

6 maj
Jenni Nordborg och Peter Leander

Inför Europaparlamentsvalet i juni 2024 visar en ny undersökning från Novus, som gjorts på uppdrag av Lif, att en majoritet av de svenska väljarna anser att Sverige har låg möjlighet att påverka beslut i EU. Det är oroande, skriver Lifs Peter Leander och Jenni Nordborg i en debattartikel i Altinget. Beslut som fattas på EU-nivå påverkar direkt nationell lagstiftning och samhällsutveckling, inte minst inom folkhälsa och ekonomi. 

Av undersökningen, där över 2 000 personer deltog, framgår att väljarna ser klimatet som den viktigaste frågan för EU-parlamentarikerna att fokusera på, följt av invandring och integration, miljö, energipolitik, lag och ordning, försvaret, krisberedskap, utrikespolitik och jämställdhet.

Konkurrenskraft en viktig fråga i EU-valet

Över sjuttio procent av väljarna menar att "EU måste kunna konkurrera med Kina och USA när det gäller jobb och tillväxt", och nästan lika många anser att "EU bör öka satsningarna på medicinsk forskning och utveckling".

Europas konkurrenskraft är en viktig valfråga och Sverige och EU måste nu öka sina satsningar på life science-sektorn som är en tung svensk exportindustri. Det skulle inte bara stärka ekonomin och välfärden utan även bidra till en hög beredskap och den gröna omställningen i EU.

Läs hela debattartikeln i Altinget.