X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Hållbarhetsprojekt kring återvinning av injektionspennor bidrar stort till cirkulär ekonomi

24 maj
Den nordiska delegationen

Ett projekt som samlar in och återvinner injektionspennor har minskat mängden plast i Danmark med 25 ton och är nu under uppskalning. En nordisk delegation besökte avfallshanteraren Zirq Solutions och Novo Nordisk för att lära sig mer om arbetet.

Fokuset på klimatarbete och cirkulär ekonomi blir allt större i läkemedelssektorn. Flera av Lifs medlemsföretag genomför projekt och pilotstudier kring cirkularitet, både i sina egna produktionsprocesser och ihop med andra aktörer i läkemedlens värdekedja.

Plastminskning i läkemedelssektorn genom återvinningsprojekt

Novo Nordisk, Merck, Lilly och Sanofi ingår i samarbetsprojektet Returpen där användare kan lämna in sina injektionspennor på apotek för återvinning i Danmark. Pennorna tas omhand av Zirq Solutions som har utvecklat en teknologi för återvinning som tar bort bakterier och medicinrester.

– Det är mycket utmanande att återvinna material från hälsosektorn, berättar Thomas Mørch vd för Zirq Solutions. Vi gillar att hitta lösningar på de riktigt svåra utmaningarna och att bidra till att minska plastanvändningen. Det finns mycket att vinna på att återvinna 70 procent av en produkt som det finns så många av som dessa pennor. Vårt mål är att utvinna så mycket material och av så hög kvalitet som möjligt, och vi tror på att vi kan leverera tillbaka plast av så hög kvalitet att den kan återanvändas i pennor. Då har vi "closed the loop".

Målet: att samla in 25 procent av alla injektionspennor i Danmark

Enbart Novo Nordisk producerar 800 miljoner injektionspennor om året, och genom projektet samlas nu pennor in från Frankrike, Storbritannien och Danmark. Målet är att samla in 25 procent av alla injektionspennor i Danmark, ett mål som man nu har uppnått. Förra månaden var insamlingsgraden uppe i 27 procent och branschen har ambitionen att ta initiativet vidare.

– Vi vill skala upp projektet från en pilot till ett större system med fler samarbetspartners. Detta innebär att vi även måste ta itu med vissa regulatoriska hinder och ställa om designen av produkterna så att de blir återvinningsbara, säger Niels Otterstrøm, chef för ReMed-programmet på Novo Nordisk.

Ljus framtid för cirkulära initiativ i läkemedelsbranschen

Bengt Mattson, hållbarhetsansvarig på Lif, ingick i delegationen med deltagare från läkemedelsbranschen, apoteksföreningarna och inköpsmyndigheter i Sverige, Danmark, Island och Norge. Han ser stora möjligheter i ReMed och hoppas att det ger ringar på vattnet.

– Projektet är oerhört spännande. Det är inspirerande att få se återvinningsprocessen i verkligheten och uppleva det engagemang som alla inblandade aktörer har för detta pilotprojekt: företagen, Lifs danska motsvarighet LMI, apotek, hälso- och sjukvård, patientföreningar och Zirq Solutions.

– Jag hoppas verkligen att detta initiativ sprider sig utanför Danmark. Det kan bland annat skapa goda synergier med det arbete kring återvinning av inhalatorer som AstraZeneca gör här i Sverige tillsammans med apotek, ännu ett utmärkt exempel på hur vi som bransch implementerar cirkularitet för ökad hållbarhet.