X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Globala ledare samlades i Sverige för möte om antibiotikaresistens

7 maj
Bengt Mattson

När socialdepartementet stod värd för ett globalt möte om åtgärder mot antibiotikaresistens var Lif inbjudna för att bidra med expertis. Eventet arrangerades av Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance inför FN:s högnivåmöte i höst och fokuserade på nya strategier för att förhindra en global hälsokris.

Under ledning av socialminister Jakob Forssmed samlades världsledare och experter i Sigtuna den 6–7 maj för att diskutera åtgärder mot antibiotikaresistens. Mötet samlade deltagare från Världshälsoorganisationen (WHO), FN:s miljöprogram (UNEP) och Världsorganisationen för djurhälsa (WOAH). 

Antibiotikaresistens (även kallat antimikrobiell resistens) är ett eskalerande hot mot den globala hälsan. Utan effektiva behandlingsalternativ riskerar vanliga infektioner att bli dödliga och sjukvården står då utan ett av sina viktigaste verktyg.

– Låter vi denna utveckling fortsätta kan vi ha en framtid utan möjlighet att behandla helt vanliga infektioner, varnade socialminister Jakob Forssmed i en presskommentar inför mötet.

Lif gav läkemedelsbranschens inspel till kampen mot antibiotikaresistens

Från Lif deltog Bengt Mattson, expert på antibiotikaresistens. Han höll ett anförande om vikten av prevention, vaccinationer och förbättrad diagnostik i kampen mot spridningen av resistenta bakterier.

Han lyfte även hur kritiskt det är att utveckla nya antibiotika för att ersätta de gamla som gradvis förlorar sin effekt. Idag är det en utmaning eftersom det är en osäker, kostsam satsning samtidigt som den nya antibiotikan som eventuellt blir resultatet måste användas så sparsamt som möjligt.

– För att skapa incitament att investera i forskning och utveckling av dessa kritiska läkemedel behövs nya betalningsmodeller där läkemedelsföretagen är garanterade ersättning, även om försäljningen blir minimal på grund av den restriktiva användning som krävs för att hålla tillbaka utvecklingen av resistens.

Högnivåmöte om antimikrobiell resistens i FN till hösten

Mötet i Sigtuna är början på en internationell dialog om nya strategier mot antibiotikaresistens för att utarbeta effektiva, hållbara lösningar som kan förhindra en global hälsokris. Under mötesdagarna låg fokus på förberedelser inför det högnivåmöte om antimikrobiell resistens, AMR, som ska hållas vid FN:s generalförsamling i september.