X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lif lanserar handlingsplan för modernt läkemedelssystem

3 april
Karolina Antonov

Det svenska läkemedelssystemet har utmaningar med att hantera den snabba och individbaserade läkemedelsutvecklingen. För att uppnå ett framtidssäkrat, transparent och ekonomiskt hållbart läkemedelssystem – där patienter ges tillgång till nödvändiga behandlingar – krävs nya arbetssätt, nya verktyg och utökad samverkan. 

Den medicinska forskningen och utvecklingen accelererar och är i dag mer intensiv än någonsin tidigare. I takt med att vetenskapen lär sig mer om våra minsta beståndsdelar har flera medicinska genombrott skett inom såväl breda folksjukdomar som inom mer sällsynta sjukdomar. Det är en önskvärd utveckling som väntas fortsätta framöver.

Den positiva utvecklingen har skapat utmaningar för systemet

Samtidigt har den positiva utvecklingen fört med sig betydande utmaningar för utvärdering, prissättning, subvention, rekommendation och introduktion av nya läkemedel i Sverige.

– Vårt 20 år gamla läkemedelssystem är skapat i en annan tid och är inte anpassat för att hantera den snabba och individbaserade läkemedelsutvecklingen, säger Karolina Antonov, analyschef och tf vd på Lif.

När hälso- och sjukvården inte ges möjlighet att använda den innovation som efterfrågas i nationell och regionala life science-strategier får det effekter för patienterna. Allvarliga i de fall det inte finns alternativ, och påverkar bilden av Sverige som ett ledande life science-land.

– För att skapa värde för individ och samhälle måste läkemedel nå ända fram till de patienter som behöver dem för att leva längre och friskare liv. Vi ser att det idag saknas ett tydligt sammanhållet politiskt ställningstagande som bryggar satsningarna inom life science över till implementering i hälso- och sjukvården. Så att innovationerna når fram till de patienter som behöver dem.

Det svenska läkemedelssystemet behöver utvecklas

Det svenska läkemedelssystemet behöver utvecklas för att finna rätt balans mellan patienters tillgång till behandling, en hållbar samhällsfinansiering och attraktiva incitament för läkemedelsföretagen.

– Branschen vill tillsammans med andra aktörer bidra till lösningar. För att uppnå ett framtidssäkrat, transparent och ekonomiskt hållbart läkemedelssystem – där patienter ges tillgång till nödvändiga behandlingar – krävs nya arbetssätt, nya verktyg och utökad samverkan, säger Karolina Antonov.

Idag lanserar Lif ”Handlingsplan för ett modernt läkemedelssystem” med förslag som syftar till en modernisering av det svenska värdebaserade systemet.

Läs debattartikeln "Modernisering krävs för att nya läkemedel ska komma patienterna till del" i Göteborgsposten.

Foto på kontaktpersonen

Tf vd

Prissättning & subventionsfrågor
Tillgängliggörande av läkemedel i Sverige

Statistik & Hälsodata

Kontaktperson TLV och Regionernas samverkansmodell för läkemedel