X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lif lanserar EU-agenda inför Europaparlamentsvalet

10 april
Peter Leander och Jenni Nordborg

”Det är ett viktigt val, det som händer i EU formar samhällsutvecklingen i Sverige och har stor inverkan på bland annat tillväxt, hälsa och välstånd”, säger Lifs chef för politik och kommunikation Peter Leander. ” Vi har tagit fram läkemedelsbranschens EU-agenda för att vi vill öka uppmärksamheten om de EU-frågor som har störst påverkan på Sverige.”

”Det är ett viktigt val, det som händer i EU formar samhällsutvecklingen i Sverige och har stor inverkan på bland annat tillväxt, hälsa och välstånd”, säger Lifs chef för politik och kommunikation Peter Leander. ” Vi har tagit fram läkemedelsbranschens EU-agenda för att vi vill öka uppmärksamheten om de EU-frågor som har störst påverkan på Sverige.”

Lifs EU-agenda innehåller konkreta reformförslag som är särskilt viktiga för Sverige, och som vi hoppas att de 21 svenska Europaparlamentarikerna vill driva vidare i parlamentet. Bland annat lyfter Lif fram att EU bör stärka läkemedelsbranschens konkurrenskraft, att EU bör vara ett nav för innovation och forskning, att EU bör satsa på kompetensförsörjning, att EU bör se sjukvård och läkemedel som en investering samt att EU bör ta fram en strategi för europeisk life science i världsklass.  

Lifs EU-agenda kommer bland annat att diskuteras under den poddserie som spelas in inför en livepublik med bar och mingel. ”Vi bjuder in en rad gäster för att diskutera de hetaste frågorna inom sjukvård, hållbarhet och tillväxt med den innovationstunga läkemedelssektorn som motor. Vi har laddat med en opinionsundersökning om svenskarnas prioriteringar och en valagenda som vi vill diskutera med experter, debattörer och partikandidater”, säger Lifs chef för internationella relationer Jenni Nordborg som leder poddserien där bland annat Helén Fritzon (S) Jessica Polfjärd (M), Svante Linusson (C), Dick Erixon (SD), Torbjörn Sjöström (Novus), Ulrica Schenström (Fores), Widar Andersson (Folkbladet) och Johan Sjölander (Tiden) medverkar.

Det blir även ett seminarium med bland annat EU-minister Jessika Roswall den 23 maj, och Lif kommer att fortsätta vara en aktiv röst i debatten hela vägen fram till valdagen den 9 juni. ”Lif vill se ett konkurrenskraftigt, hållbart och friskare EU där invånarna har god tillgång till effektiva läkemedel och en högkvalitativ vård. Den kunskapen hoppas vi kunna bidra med i det viktiga allmänna samtalet fram till valet”, avslutar Jenni Nordborg.

lif.se kan du ta del av vår EU-agenda samt våra aktiviteter under valrörelsen.

Foto på kontaktpersonen
Jenni Nordborg Chef internationella relationer

Chef internationella relationer