X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Immaterialrätten är grunden för hälsa och hållbar utveckling

26 april
Karolina Rondahl

Läkemedel spelar en avgörande roll för global hälsa. Det möjliggörs av ett starkt immaterialrättsligt skydd. Med ett EU som satsar på immaterialrätt, innovation och medicinsk utveckling skapar vi vår gemensamma hållbara framtid, skriver Lifs expert Karolina Rondahl på World Intellectual Property Day.

Idag är det World Intellectual Property Day – en dag för att uppmärksamma och fira immaterialrätten och dess betydelse för världens utveckling och skapandet av innovationer. Årets tema är hållbarhet och förmågan att gemensamt bygga vår framtid genom innovation och kreativitet. 

Läkemedel är en del av hållbar utveckling

God hälsa och välbefinnande är en självklar del av hållbarhet. Det är ett av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. För läkemedelsbranschen är det målet där vi kan bidra allra mest. Det finns många exempel på hur medicinska innovationer har främjat hälsan globalt, som utvecklingen av behandlingar för magsår som möjliggör behandling utan operation. Denna innovation minskade komplikationsrisken och frigjorde resurser inom vården. Andra exempel är hur behandlingar för diabetes och astma förbättrat livskvaliteten för de drabbade och hjälpt dem att leva ett så normalt liv som möjligt trots kronisk sjukdom.

Vacciner har också spelat en stor roll. Tack vare dem har vi till exempel lyckats utrota sjukdomar som smittkoppor och till stora delar utrotat polio. Förhoppningsvis kommer även HPV-vaccinationerna, som sedan 2010 ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet i Sverige, att utrota livmoderhalscancer.

Just nu pågår intensiv forskning kring sjukdomar som cancer, Alzheimers och ALS för att nämna några. Utöver det har utvecklingen av personalized medicine och avancerade terapier kommit långt, och en medicinsk revolution ligger bakom hörnet.

Immaterialrätten bidrar till global hälsa

Det är tydligt att läkemedel spelar en avgörande roll i främjandet av hållbar hälsa. Detta är möjligt tack vare ett robust immaterialrättsligt skydd. Utan det skulle de medicinska innovationerna som gjort sådan skillnad för folkhälsan inte ha blivit färdiga produkter. Därför känns det extra fint att idag kunna uppmärksamma det immaterialrättsliga systemet som har bidragit, och fortsätter att bidra, till hållbar hälsa runt om i världen.

EU måste värna det immaterialrättsliga systemet och medicinsk innovation

Beslutsfattarna i Sverige och EU måste säkerställa att vi har ett stabilt och starkt system som även i fortsättningen kan främja utvecklingen av nya läkemedel och behandlingar till patienter så att vi kan nå målet om god hälsa för alla. Detta är extra kritiskt just nu när flertalet översyner inom EU pågår som riskerar att försämra och driva bort forskning från EU. Därför är det viktigt att Sverige tar aktiv position och värnar om de förutsättningar som måste finnas på plats för att nya behandlingar och läkemedel ska nå marknaden och kunna främja god hälsa.

Genom ett EU som satsar på immaterialrätt, innovation och medicinsk utveckling skapar vi vår gemensamma hållbara framtid.

Utan stark immaterialrätt ingen medicinsk innovation

Människors möjlighet att leva ett så friskt liv som möjligt förutsätter tillgång till effektiva läkemedel och behandlingar. Läkemedelssektorn är en av de mest forskningsintensiva branscherna och dess innovationstunga verksamhet är en viktig komponent i arbetet med att möta samhällets hälsoutmaningar och främjande av god hälsa. 

Att lyckas får fram nya behandlingar är resurs- och tidskrävande. Arbetet kantas av stora risker och osäkerheter. De få läkemedelskandidater som tar sig hela vägen från grundforskning till färdig produkt är ett resultat av samarbete och investeringar, och för att det ska vara möjligt krävs ett fungerande immaterialrättsligt system – det är vad som får innovationshjulet att snurra. 

Foto på kontaktpersonen

Jurist