X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Sverige ska attrahera internationell kompetens för att stärka svensk konkurrenskraft

6 mars

Sveriges tillgång till högkvalificerad internationell arbetskraft ska stärkas genom vässade myndighetsinsatser, meddelar regeringen. Lif välkomnar initiativet. Rätt expertis är nödvändigt för life science-branschens fortsatta tillväxt. 

Regeringen vill stärka Sveriges förmåga att attrahera och behålla högkvalificerad internationell kompetens som är viktig för landets konkurrenskraft. 2024 satsar de 25 miljoner på att en bättre samordning av myndigheternas arbete med frågan. Att locka talanger till Sverige är centralt för att möta företagens växande rekryteringsbehov inför den enorma omvandling som den svenska industrin genomgår, kommenterar bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell initiativet. 

Regeringen konstaterar också att bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens är ett av de främsta tillväxthindren för företag i Sverige.   

Läkemedelsbranschen behöver internationella experter 

Lif välkomnar satsningen. “Att vi kan attrahera rätt expertis är avgörande för den svenska life science-branschen”, säger Frida Lundmark sakkunnig på Lif. 

– Redan idag är det svårt för många forskande läkemedelsföretag att hitta den efterfrågade kompetensen i Sverige och kurvan pekar tyvärr i en negativ riktning. Dessutom kommer nya kompetenser och kunskaper att krävas i framtiden inom till exempel AI och annan teknologi.   

– Parallellt måste sjukvårdspersonalen utveckla sin kompetens för att kunna hantera de avancerade behandlingar som kommer inom bland annat precisionsmedicin, och de kliniska prövningarna blir också alltmer komplexa. 

Samarbete och forskningsmiljöer som konkurrensfördel  

Läkemedelsbranschen är Sveriges mest kunskapsintensiva bransch. Att kunna attrahera spetskompetens och internationella experter är nödvändigt för att Sverige även i fortsättningen ska ha muskler att hävda sig i konkurrensen. Frida Lundmark säger att möjligheterna till samarbete med offentliga aktörer är en viktig faktor. 

– Excellenta forskningsmiljöer, att få samarbeta med de främsta akademiska forskarna och goda förutsättningar att genomföra kliniska prövningar tillsammans med hälso- och sjukvården gör Sverige attraktivt. Men även sänkt lönegräns för expertskatt och en utveckling av FoU-avdraget för näringslivets forsknings- och utvecklingsverksamhet är något Lif vill se. 

Sveriges Life Science-strategi bör fokusera på konkurrenskraft

Att de globala läkemedelsföretagen väljer att investera i just Sverige eller utveckla de befintliga verksamheterna här är också en essentiell pusselbit i arbetet med att öka konkurrenskraften och tillväxten. Därför bör den kommande uppdateringen av regeringens life science-strategi ha ett uttalat fokus på stärkt konkurrens- och attraktionskraft gällande såväl investeringar från globala företag som tillgång till internationell spetskompetens. Tillsammans med den aviserade satsningen på att förbättra myndigheternas arbete med att attrahera utländsk högkvalificerad arbetskraft kommer det att stärka Sveriges position. 

Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy