X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Stärkt cybersäkerhet och NATO i fokus vid näringslivsrådets möte

14 mars
Foto på Näringslivsrådet

För att höja cybersäkerhetsnivån i Sverige och stärka motståndskraften krävs ett fördjupat samarbete mellan det privata och det offentliga. Det och NATO-medlemskapet dominerade årets första möte med näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap, där Lif ingår. 

När regeringens näringslivsråd för totalförsvar och krisberedskap träffades den 12 mars var det ett tillfälle att utbyta erfarenheter och diskutera insatser för att skydda Sverige mot det alltmer komplexa cyberhotet. Rådet leds av civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin och är ett forum där stat, företag och arbetsmarknadsorgansiationer kan diskutera försvars- och beredskapsfrågor. Lifs vd Johan Färnstrand och Bengt Mattson representerar läkemedelsbranschen.  

Erfarenheter från hacker-attacken mot Tietoevry  

Under mötet berättade statssekreterare Johan Berggren från försvarsdepartementet om hur Regeringskansliet arbetar med cyberförsvar. Capio, Systembolaget och Bankföreningen beskrev hur de hanterat IT-attacken mot Tietoevry och bjöd på värdefulla lärdomar. 

Cybersäkerhet – en del av läkemedelsbranschens bidrag till krisberedskapen 

– Det var intressanta insikter som alla samhällsviktiga branscher, inte minst läkemedelssektorn, behöver ta med sig i det fortsatta byggandet av en stark svensk beredskap, säger Lifs vd Johan Färnstrand. Vi måste, liksom resten av samhället, vara förberedda på dagens och morgondagens cyberhot och utveckla vårt gemensamma arbete med frågan. 

Om Sveriges NATO-medlemskap

Utöver cybersäkerhet fick deltagarna en genomgång av omvärldsläget på det militära och civila området av Försvarsmaktens generaldirektör Mikael Granholm och MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka Asp. Presentationen dominerades av att Sverige nu är med i NATO.  

Det tvärsektoriella näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap

På mötet representerades regeringen av civilförsvarsministern Carl-Oskar Bohlin. Försvarsminister Pål Jonson, energi- och näringsminister Ebba Busch samt landsbygdsminster Peter Kullgren deltar också i näringslivsrådet. 

Foto: Regeringskansliet/Niklas Forsström