X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Säkra tillgång till försäljningsuppgifter för läkemedel

27 mars
Illustration statistik

SKR och Lif uppmanar regeringen att snabbt hantera förslagen från den statliga utredningen ”Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel”. 

Uppmaningen framförs i en gemensam skrivelse till Socialdepartementet.

– SKR och Lif har olika perspektiv när det gäller läkemedelsmarknaden, men här har vi samma uppfattning. Vi ser båda att enhetlig tillgång till uppgifter om försäljning av läkemedel är angeläget, inte minst för att kunna säkerställa att de avtal som regioner och läkemedelsföretag tecknar kan följas upp och hanteras med samma faktaunderlag, säger Ameli Norling, sektionschef på SKR:s avdelning för vård och omsorg.

Beroende av tillgång till statistik

Både regioner och läkemedelsföretag är beroende av tillgänglig läkemedelsstatistik, men regleringen av tillgången på läkemedelsstatistik är viktig för många fler intressenter.

Andra pågående utredningar, som ”Utredningen om hälsodataregister” och ”Utredningen om fortsatt utveckling av registret nationell läkemedelslista”, syftar bland annat till att öka tillgången till uppgifter om rekvisitionsläkemedel vilket i sin tur förväntas öka efterfrågan om utlämnande av uppgifter från Socialstyrelsen.

Viktig fråga för läkemedelsföretagen

–  Tillgång till enhetlig försäljningsstatistik är en mycket viktig fråga för läkemedelsföretagen och det är bekymmersamt att regeringen ännu inte har aviserat en proposition till riksdagen. Frågan är också nära kopplad till de pågående utredningarna, och till ställningstaganden hos Socialstyrelsen om offentlighet för uppgifter om rekvisitionsläkemedel, säger Karolina Antonov, analyschef på Lif.

Foto på kontaktpersonen

Tf vd

Prissättning & subventionsfrågor
Tillgängliggörande av läkemedel i Sverige

Statistik & Hälsodata

Kontaktperson TLV och Regionernas samverkansmodell för läkemedel