X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Överenskommelse om hälsodata i EU

18 mars

En överenskommelse om hälsodataförordningen EHDS har nåtts mellan EU-parlamentet och Europeiska rådet. Förslaget som förhandlats fram ger medlemsländerna möjlighet till opt-out för delning av hälsodata.

En av hörnstenarna i EU:s digitaliseringsagenda är initiativet European health data space (EHDS), ett gemensamt ramverk för användning av hälsodata inom forskning, innovation och vård. Genom att nyttja data bättre kan Europa accelerera utvecklingen av nya läkemedel och sjukvården göra nya framsteg.

Visionen för EHDS är att riva väggarna mellan hälso- och sjukvårdssystemen i EU-länderna. Att samla hälsodata från europeiska medborgares journaler och recept i en gemensam portal ska ge en bättre och mer effektiv sjukvård.

Rätt att säga nej till sekundäranvändning av hälsodata

Frågan om patienternas rätt att säga nej till sekundäranvändning av hälsodata har varit fokus för långa förhandlingar. Kompromissen som nu nåtts innebär att varje EU-land kan införa en opt-out så att patienter kan tacka nej till att deras hälsodata registreras, vare sig det gäller primäranvändning (sjukvård) eller sekundäranvändning (senare forskning). Undantaget är om data behövs för allmänt beslutsfattande, statistik och vissa allmänna forskningsändamål. 

Det är nu upp till parlamentsledamöterna att godkänna avtalet i april.

I förslaget som förhandlats fram ser det alltså ut att bli en möjlighet till opt-out för sekundäranvändning. Risken är att lagstiftningen inte ger den fulla nytta för forskning och innovation som blir resultatet om hälsodata tillgängliggörs på ett smidigare sätt än idag.

Hälsodata i EU kan ge stora fördelar

– Möjligheterna att använda hälsodata för både primära och sekundära ändamål har potential att skapa omfattande fördelar för patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och samhället. Detta kan också, genomfört på rätt sätt, medföra fördelar för life science-industrin. För företagen handlar detta både om hur EHDS går att tillämpa tillsammans med lagstiftning om IP-rättigheter men också att användningen av hälsodata för sekundära ändamål faktiskt blir verklighet, säger Gunilla Englund, Lifs expert inom digitalisering i en kommentar till Life-time.